You are currently viewing Strømmen Øst: Områdereguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm
Strømmen Øst: Planområdet ligger på østsiden av Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen Øst: Områdereguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm

Lillestrøm kommune kunngjorde nylig områdereguleringsplanen for Strømmen Øst. Planen som var oppe til politisk andregangsbehandling i høst, ble vedtatt av kommunestyret i desember 2021.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Området i den vedtatte planen ligger øst for Strømsveien, et avgrenset planområde fra Strømsveien 42 til Strømsveien 74 (mellom Guldalsgata og Frydenlundsgata). Saken om områderegulering ble lagt ut til offentlig høring sommeren 2020.

I kunngjøringen på lillestrom.kommune.no (link til ekstern nettside), beskrives områdereguleringsplanen slik: «Hensikten med områdereguleringsplanen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av Strømmen Øst. Planen skal tydeliggjøre en urban struktur i stedets sentrale områder og sikre gode overganger mot den karakteristiske villabebyggelsen som er typisk for Strømmen»

Planområdet omfatter transformasjon og fortetting av et område på 65 daa med et samlet bruksareal på 35.000 m2 BRA. Planområdet fordeles mellom 420 nye boliger (21.000 m2) og næringslokaler (14.000 m2), inkludert forretningslokaler (9.000 m2) og kontorer (5.000 m2). Planen legger opp til en «grønn buffer» mellom ny sentrumbebyggelse og den nåværende småhusbebyggelsen øst for planområdet. Det gamle rådhuset og sagmesterboligen i Lerdalsgata 6 vernes i planen. Videre legges det opp til at kollektiv- og sykkeltrase kan bygges i Strømsveien i fremtiden.

Les alle saksdokumentene fra kommunestyremøtet 15. desember (link til ekstern nettside)