You are currently viewing Sjekk den ekstreme forandringen gjennom 15 måneder (bildereportasje)
Forarbeid på tomteområdet, sett fra Bråteveien med Skjetten i bakgrunnen, 23. september 2020. Foto: Vårt Strømmen.

Sjekk den ekstreme forandringen gjennom 15 måneder (bildereportasje)

Vårt Strømmen har fulgt byggingen på boligprosjektet Bråtejordet over en 15-måneders periode, fra september 2020, da tomten ble klargjort for bygging, til desember 2021.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Denne bildereportasjen viser den store forandringen på området. Havnehagen er gatenavnet for de nye boligene i boligprosjektet Bråtejordet, og nå i januar ble de første boligene klare for innflytting.

Bildereportasje: Boligprosjektet Bråtejordet september 2020 – desember 2021

Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
De to lavblokkene nærmest Retten, har begynt å reise seg, 23. januar 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
En av lavblokkene sett fra annen vinkel, 23. januar 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Flere av lavblokkene har begynt å reise seg på Bråtejordet, 9. april 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Byggingen av rekkehusene, til venstre, er i gang, 17. juni 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Byggeaktivitet, 17. juni 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Fremdrift på rekkehusene, og lavblokkene, 18. juli 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Byggene på nærmere hold, 19. august 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Byggeaktivitet, 19. august 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lavblokken lengst inn i hjørnet på tomteområdet, med brun panel i tre, 31. august 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lavblokkene under oppbygging, sett fra Retten-siden av byggeområdet, 31. august 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Kranene ruver høyt på byggeplassen, 14. september 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Stillasene er nå fjernet fra begge disse lavblokkene, 14. september 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lavblokkene under oppbygging, sett fra Retten-siden av byggeområdet, 14. september 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Oversiktsbilde over boligprosjektet, 12. oktober 2021. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Bråtejordet / Havnehagen, boligprosjekt Mestergruppen v/Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Ikke mye er å kjenne igjen på tomteområdet etter 15 måneder, 19. desember 2021. Foto: Vårt Strømmen.