You are currently viewing Kommunevalget i Lillestrøm kommune 2023, sett fra et Strømmen-perspektiv
11. september kl.21 stenger valglokalene i Lillestrøm kommune. Illustrasjonsfoto, fotograf: Tore Fjeld.

Kommunevalget i Lillestrøm kommune 2023, sett fra et Strømmen-perspektiv

Mandag 11. september stenger valglokalene kl.21, og det skal avgjøres hvilke politiske partier og folkevalgte som skal styre Lillestrøm kommune i 2023-2027.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Hvordan er Strømmen representert av de ulike partiene i Lillestrøm kommune? Nevnes stedet Strømmen i partiprogrammene, og hvilke kandidater bor på Strømmen? Partiene som er listet opp i denne artikkelen, er sortert alfabetisk.

Og til slutt oppsummerer vi noen av de Strømmen-relaterte sakene som ble behandlet av kommunestyret i 2019-2023.

Arbeiderpartiet

Strømmen-kandidater (de to øverste):

10.Gro Beate Bareksten Ekseth, f. 1969

11.Emil Johan Stenhaug, f. 2001

Strømmen nevnt i partiprogrammet (lenke til ekstern nettside for nedlasting av pdf):

Arbeide for etablering av Romeriksbanen som en kapasitetssterk baneløsning mellom Kjeller, Lillestrøm by, Strømmen og Ahus.” (s. 4)

Folkets Røst

Strømmen-kandidater (de to øverste):

1.Tore Berg, f. 1944

9.Lars Holmsen, f. 1965

Strømmen nevnt i partiprogrammet (lenke til folkets-rost.no):

Folkets Røst har helt siden partiet ble stiftet vært motstander av at det bygges høye og tettliggende blokker med manglende grøntområder og for få parkeringsplasser i Lillestrøm by, men også i Strømmen.

Den store utbyggingen som det politiske flertallet i Lillestrøm kommune har gått inn for i Lillestrøm by og på Strømmen de siste årene, har ført til store trafikkproblemer i området. Hittil har ikke flertallet vært villig til å sikre akseptable forhold for bilene – det mangler økt kapasitet på veien og flere parkeringsplasser.

Fremskrittspartiet

Strømmen-kandidater (de to øverste):

10.Bjørn Bjørnholdt, f. 1951

11.Victoria Stein, f. 1987

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til frp.no for nedlasting av pdf)

Høyre

Strømmen-kandidater (de to øverste):

9.Kjersti Vevstad, f. 1971

10.Tobias A. Sveum Isaksen, f. 2002

Strømmen nevnt i partiprogrammet (lenke til hoyre.no for nedlasting av pdf):

At kommunen, sammen med frivilligheten på Strømmen, skal utrede fremtidig bruk av hele området rundt Strømmen stadion med sikte på å bli en samlingsplass med fokus på idrett og rekreasjon” (s. 22)

Jobbe for å realisere et badeland på Strømmen” (s. 24)

Industri- og næringspartiet

Strømmen-kandidater (de to øverste):

1.Lena Haugsnes, f. 1978

5.Peder Andreas Scheie, f. 1967

Partiprogrammet for Lillestrøm INP er ikke lagt ut på inpartiet.no (lenke til ekstern nettside).

Kristelig Folkeparti

Strømmen-kandidater (de to øverste):

1.Lisbeth Gamre Skulstad, f. 1963

2.Trygve Olav Bekkesletten, f. 1949

Strømmen ikke nevnt nevnt i partiprogrammet (lenke til krf.no)

Miljøpartiet De Grønne

Strømmen-kandidater (de to øverste):

2.Mansor Zalmai, f. 1978

9.Yafeit Seare Woldu, f. 2005

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til lillestrom.mdg.no for nedlasting av pdf)

Norgesdemokratene

Strømmen-kandidater:

11.Knut Arild Pedersen, f. 1946

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til norgesdemokratenelillestrom.wordpress.com)

Pensjonistpartiet

Strømmen-kandidater:

3.Egidija Roskar Nilsen, f. 1948

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til pensjonistpartiet.no)

Rødt

Strømmen-kandidater (de to øverste):

1.Ole Magnus Eide, f. 1986

12.Kristin Evelyn Gladmann, f. 1972

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til roedt.no)

Senterpartiet

Strømmen-kandidater:

19.Hans Hilmar Bjerke, f. 1950

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til senterpartiet.no for nedlasting av pdf)

Sosialistisk Venstreparti

Strømmen-kandidater (de to øverste):

23.Jafer Mohammed Adem, f. 1984

29.Heshmat Samadian, f. 1962

Strømmen ikke nevnt i partiprogrammet (lenke til nedlasting av pdf)

Venstre

Strømmen-kandidater (de to øverste)

15. Hikmet Yasemin Koc, f. 1986

39. Tor Magnus Castberg, f. 1974

NOTIS: Venstres Boye Bjerkholt, partiets 1. kandidat, har gjort oppmerksom på at han kommer fra og er oppvokst på Strømmen, men bor i Lillestrøm.

Strømmen nevnt i partiprogrammet (lenke til venstre.no for nedlasting av pdf):

Legge til rette for en grønn byutvikling i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller der det fortettes i sentrumsområder samtidig som vi tar vare på hagebyene på Volla, Vigernes og Strømmen” (s. 9)

Arbeide for å etablere Romeriksbanen som en skinnegående baneløsning fra Kjeller via Lillestrøm, Strømmen og Ahus til Ellingsrud” (s. 14)

Etablere en separat kollektivtrasé gjennom Lillestrøm og Strømmen” (s. 14)

Bidra til å realisere av nytt nasjonalt våtmarkssenter og fløtingsmuseum ved Fetsund Lenser, og koble dette sammen med Bingen lenser og kulturminner i Lillestrøm by og Strømmen knyttet til tømmerfløting og sagbruk” (s. 21)

Gjennomføre en helhetlig oppgradering av Strømmen stadion og stadionområdet” (s. 24)

Tilrettelegge for etablering av privat badeland på Strømmen” (s. 24)

Øvrige partier

Hverken Liberalistene, Folkets Parti eller Konservativt oppgir bosted for kandidatene sine eller nevner Strømmen i partiprogrammene.

Lillestrøm kommune (rådhuset): Kommunestyret behandlet flere Strømmen-relaterte saker i 2019-2023. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Kommunestyret i Lillestrøm behandlet flere Strømmen-relaterte saker i 2019-2023. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen-saker behandlet i 2019-2023

Flere saker som direkte omhandlet Strømmen, ble behandlet av kommunestyret i perioden 2019-2023, og noen av disse var det stor politisk enighet om.

Alle partiene støttet at Regionbyen Lillestrøm (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller) skulle endres til Strømmen, Lillestrøm og Kjeller (byvekstområdet) i kommuneplanen. Utbyggingsplanen for Stasjonsparken ble sendt i retur, Strømmen Øst-reguleringens planområde ble innskrenket, lokaler for Velferden på Strømmen ble opprettholdt, og ungdomsklubb på Strømmen ble etablert.

Andre saker var det derimot større uenighet om i kommunestyret:

  • BADELAND på Strømmen: Ønsker badeland på Strømmen. H, Ap, V, SP, PP, KrF, FR, Frp. Ønsker ikke badeland på Strømmen: MDG, SV, R.
  • FLOMLYSANLEGG på Strømmen stadion. Kommunen skal fullfinansiere flomlysanlegg på Strømmen stadion: H, V, FR, Ap, FrP, MDG. Flomlysanlegg på Strømmen stadion skal ikke få mer finansiering: KrF, Pp, R, SP, SV.
  • SKJÆRVA SKOLE. Arbeidet med å bygge ny barneskole på Strømmen (Skjærva skole) fortsetter: H, V, MDG. Arbeidet med Skjærva skole avsluttes: Ap, SV, V, Pp, FR, Frp, SP, R, KrF.
  • STRØMMEN STADION-oppgradering (verbalforslag fremmet i kommunestyret). Ønsker en helhetlig oppgradering av Strømmen stadion: Høyre, Venstre, Folkets Røst, MDG, Frp. Ønsker ikke at Strømmen stadion skal oppgraderes: Ap, SV, Sp, R, Pp, KrF.

Kommunens informasjon om kommunevalget

Les mer om valget i Lillestrøm kommune (lenke til lillestrom.kommune.no)

__

(Sist oppdatert: Artikkelen ble sist oppdatert 9. september 2023.)