Read more about the article – Vi vil gjerne ha arkitektoniske perler fra Strømmen påmeldt til prisen i år!
Hedrende omtale Lillestrøm kommune arkitektur- og byggeskikkpris 2021: Istandsetting av Strømmen kirke ved Lillestrøm Kirkelige Fellesråd. Foto: Vårt Strømmen.

– Vi vil gjerne ha arkitektoniske perler fra Strømmen påmeldt til prisen i år!

Sekretariatet for Arkitektur- og byggeskikkprisen i Lillestrøm kommune håper det kan bli påmeldt noen gode…

Fortsett å lese– Vi vil gjerne ha arkitektoniske perler fra Strømmen påmeldt til prisen i år!
Read more about the article Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen
Forslag til fremtidig bebyggelse på felt B1. Illustrasjon fra Bråtejordet utvikling AS sin forespørsel om prinsippavklaring, datert 22.10.2022.

Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen

I forbindelse med det kommende detaljreguleringsplanarbeidet for Bråtejordet, har tiltakshaver Bråtejordet utvikling AS (et underselskap…

Fortsett å leseUenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen