Om annonsering på vårtstrømmen.no / vartstrommen.no

Vårt Strømmen er et nettmagasin med 100% fokus på Strømmen, og alle artikler er relaterte til Strømmen. Målgruppen til Vårt Strømmen er de som bor på Strømmen og/eller har interesse for Strømmen, det som skjer og befinner seg på stedet.

Vi tilbyr derfor lokale bedrifter en unik markedskanal rettet mot våre lesere.

Kommunikasjon og markedsføring på Strømmen, Skjetten, Lillestrøm og Romerike: Tekst, foto, distribusjon (innholdsproduksjon). Digital markedsføring, banner / annonse og annonsørinnhold / content marketing. Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Annonsørinnhold / Innholdsmarkedsføring / Content marketing

Sammen kan vi skape relevant, interessant og engasjerende innhold med tekst, bilder og video. Som lokal samarbeidspartner, kan FLEX Kommunikasjon & Markedsføring tilby konkurransedyktige priser på utarbeidelse av tekst og innhold, med en unik distribusjonskanal.

Annonsørinnhold som utarbeides til bruk på vårtstrømmen.no, kan benyttes av annonsør i egne kanaler etter nærmere avtale.

Alt annonsørinnhold og kommersielt innhold på Vårt Strømmens nettside, merkes tydelig som annonse, for å unngå forveksling med redaksjonelt stoff.

Bannerannonse: Tradisjonell digital markedsføring

Formater etter nærmere avtale. Annonsemateriell kan leveres ferdig, alternativt utarbeides av FLEX Kommunikasjon & Markedsføring.

Sponsing: Synliggjør deres støtte til Vårt Strømmen

Hvis dere ønsker å støtte Vårt Strømmen økonomisk, bidrar sponsing til at vi kan fortsette å lage redaksjonelt stoff og artikler om Strømmen. Sponsorer har ingen innflytelse eller påvirkning på innhold i redaksjonelt stoff og artikler som utarbeides av Vårt Strømmen, men som sponsor vil deres bedrift synliggjøres og profileres i de sammenhenger der det er naturlig.

Kombinasjon av flere virkemidler

Effekten av markedsføringen blir større ved å kombinere annonsørinnhold, bannerannonse og sponsing.

Kontakt Vårt Strømmen for mer informasjon og tilbud: