Om annonsering på vårtstrømmen.no / vartstrommen.no

Vårt Strømmen er et nettmagasin med 100% fokus på Strømmen, og alle artikler er relaterte til Strømmen. Målgruppen til Vårt Strømmen er de som bor på Strømmen og/eller har interesse for Strømmen, det som skjer og befinner seg på stedet.

Vi tilbyr derfor lokale bedrifter en unik markedskanal rettet mot våre lesere.

Strømmen / Lillestrøm kommune / Romerike - Annonsering - Markedsføring - Annonsørinnhold - Innholdsproduksjon - Kommunikasjon | Næringsliv / butikker | Vårt Strømmen, vartstrommen.no

Annonsørinnhold / Innholdsmarkedsføring / Content marketing

Sammen kan vi skape relevant, interessant og engasjerende innhold med tekst, bilder og video. Som lokal samarbeidspartner, kan FLEX Kommunikasjon & Markedsføring tilby konkurransedyktige priser på utarbeidelse av tekst og innhold, med en unik distribusjonskanal.

Annonsørinnhold som utarbeides til bruk på vårtstrømmen.no, kan benyttes av annonsør i egne kanaler etter nærmere avtale.

Alt annonsørinnhold og kommersielt innhold på Vårt Strømmens nettside, merkes tydelig som annonse, for å unngå forveksling med redaksjonelt stoff.

Bannerannonse: Tradisjonell digital markedsføring

Formater etter nærmere avtale. Annonsemateriell kan leveres ferdig, alternativt utarbeides av FLEX Kommunikasjon & Markedsføring.

Sponsing: Synliggjør deres støtte til Vårt Strømmen

Hvis dere ønsker å støtte Vårt Strømmen økonomisk, bidrar sponsing til at vi kan fortsette å lage redaksjonelt stoff og artikler om Strømmen. Sponsorer har ingen innflytelse eller påvirkning på innhold i redaksjonelt stoff og artikler som utarbeides av Vårt Strømmen, men som sponsor vil deres bedrift synliggjøres og profileres i de sammenhenger der det er naturlig.

Kombinasjon av flere virkemidler

Effekten av markedsføringen blir større ved å kombinere annonsørinnhold, bannerannonse og sponsing.

Kontakt Vårt Strømmen for mer informasjon og tilbud: