Sponsing av Vårt Strømmen

Vi oppfordrer næringslivet på Strømmen til å sponse Vårt Strømmen, et nettmagasin som utelukkende omhandler Strømmen. Vårt Strømmen sørger for å gi sine lesere gratis redaksjonelt stoff for å forsterke stedets profil og innbyggernes tilhørighet til Strømmen, gjennom å fortelle om mye av det som er på Strømmen, hva som kan oppleves og gjøres, historie og om mer langsiktige planer for stedet.

Sponsing av Vårt Strømmen er ikke bare økonomisk støtte til produksjon av et lokalt nettmagasin, men også indirekte støtte til alt og alle vi sørger for å skrive om og gjøre bedre kjent på Strømmen.

Kontakt oss for å høre mer om våre sponsorpakker, og hvordan vi kan profilere at dere bidrar til å støtte vårt arbeid.