Strømmen Vel: VEL-nytt, medlemsinformasjon fra velforeningen. strommenvel.no / vartstrommen.no/strommenvel.

Hva er Strømmen Vel?

Strømmen Vel har til formål å være et talerør for Strømmens befolkning og virke til innbyggernes beste. Foreningen ble stiftet 7. juli 1913 og har rundt 500 medlemshusstander. Arbeidet utføres gjennom allmennyttige tiltak i lokalsamfunnet for å skape bedre bomiljøer, besvaring av kommunale høringer med betydning for Strømmen, og gjennom en rekke faste arrangementer som vi deltar på, eks. Strømmenkvelden med utdeling av Strømlingen-prisen, julegrantenning, ryddeaksjoner og 17. mai-bekransning av minnebautaen ved Strømmen kirke.

Protokoll fra årsmøtet 2024 og årsrapport for 2023

Årsmøtet 2024 – Protokoll (lenke til å laste ned dokument)

Årsrapport for 2023 (lenke til å laste ned dokument)

Strømmen Vel: strømling.org / stromling.org: Samfunnsportalen "Sammen for Strømmen". Portal for Strømmens foreninger og klubber.
Klikk på bildet over for å komme til samfunnsportalen strømling.org.

Kontaktinfo:

Strømmen Vel, Strømsveien 50b, 2010 Strømmen

E-post: post@strommenvel.no

Webside: strommenvel.no eller vartstrommen.no/strommenvel

Sammen for Strømmen: strømling.org

Facebook: facebook.com/strommenvel

Strømmen Vel støttes av Strømmen Sparebank | Annonse: