Strømmen Vel: Velnytt, strommenvel.no, vartstrommen.no/stormmenvel. strømling.org / stromling.org. Banner 2023.

Hva er Strømmen Vel?

Strømmen Vel har til formål å være et talerør for Strømmens befolkning og virke til innbyggernes beste. Foreningen ble stiftet 7. juli 1913 og har rundt 500 medlemshusstander. Arbeidet utføres gjennom allmennyttige tiltak i lokalsamfunnet for å skape bedre bomiljøer, besvaring av kommunale høringer med betydning for Strømmen, og gjennom en rekke faste arrangementer som vi deltar på, eks. Strømmenkvelden med utdeling av Strømlingen-prisen, julegrantenning, ryddeaksjoner og 17. mai-bekransning av minnebautaen ved Strømmen kirke.

Klikk på bildet over for å komme til samfunnsportalen strømling.org.

Kontaktinfo:

Strømmen Vel, Strømsveien 50b, 2010 Strømmen

E-post: post@strommenvel.no

Webside: strommenvel.no eller vartstrommen.no/strommenvel

Sammen for Strømmen: strømling.org

Facebook: facebook.com/strommenvel

Strømmen Vel støttes av Strømmen Sparebank | Annonse: