You are currently viewing USBL med pilotprosjekt i nytt boligområde på Strømmen
(Illustrasjon og foto: Usbl. Innfelt: Johan Bruun, adm.dir. i Usbl.)

USBL med pilotprosjekt i nytt boligområde på Strømmen

Skjærvaveien står overfor en massiv fornyelse fra industri- og lagerbygg til et nytt boligområde langs Nitelva. På slutten av 2019 ble regulering av Skjærvaveien 44 på Strømmen vedtatt, og prosjektet som er heleid av boligbyggelaget Usbl, omfatter 40 rekkehus og fem blokker med til sammen 124 leiligheter.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Pilotprosjekt med internasjonal miljøsertifisering

Usbl har de siste årene satt økt fokus på bærekraftig boligproduksjon.

– For Usbl handler bærekraftig utvikling om å utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlemmer, samtidig som vi tar et tydelig ansvar for både miljøet og morgendagens samfunn, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og tildeler sitt stempel på nybygg som fokuserer på bærekraft og miljø. Den norske tilpasningen BREEAM-NOR er inndelt i ni miljøområder: Materialer, transport, helse & innemiljø, arealbruk & økologi, ledelse, vann, avfall, forurensing og energi.

– Utviklingen av Skjærvaveien 44 vil være det første prosjektet hvor vi benytter BREEAM-NOR som ett styrings- og prosjekteringsverktøy, og vi vil med det få bekreftet av BREEAM at vi leverer gode og miljøvennlige boliger, forteller Bruun.

Salgsstart er i utgangspunktet planlagt i høst, men den administrerende direktøren i Usbl informerer om at boligbyggelaget revurderer alle sine salgsstarter grunnet korona-situasjonen.

Nytt boligområde på Strømmen: Skjærvaveien 44, boligprosjekt heleid av Usbl
Skisse av de fremtidige boligene i Skjærvaveien 44 på Strømmen. (Illustrasjon: Usbl.)

Forvandling fra industriområde til et attraktivt boligområde

Skjærvaveien har fin beliggenhet ved Nitelva, og det skal bygges ny gang- og sykkelvei i området. I boligprosjektet til Usbl planlegges grøntområder mellom rekkehusene, felles uteplasser og fotballbane.

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt 25 mål tomt i Skjærvaveien 22-38, der det også skal utvikles boliger.

I tillegg til turstier i nærheten og beliggenheten ved elva, er det gangavstand til butikker, arbeidsplasser og kollektivtransport. Den kombinasjonen kommer til å gjøre Skjærvaveien til et attraktivt område å bo i.