Read more about the article Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen
Forslag til fremtidig bebyggelse på felt B1. Illustrasjon fra Bråtejordet utvikling AS sin forespørsel om prinsippavklaring, datert 22.10.2022.

Uenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen

I forbindelse med det kommende detaljreguleringsplanarbeidet for Bråtejordet, har tiltakshaver Bråtejordet utvikling AS (et underselskap…

Fortsett å leseUenige om utnyttelsesgrad og bygghøyder på Bråtejordet på Strømmen