You are currently viewing Tobias (21) ny leder i Strømmen Vel
Ny leder i Strømmen Vel: Tobias A. Sveum Isaksen (21).

Tobias (21) ny leder i Strømmen Vel

Tobias A. Sveum Isaksen (21) ble valgt som ny styreleder i Strømmen Vel på et styremøte i starten av juni. Tobias overtar vervet etter Hans-Olaf Lier, som har vært styreleder siden 2019.

– Det er veldig spennende å bli valgt til styreleder i Strømmen Vel. Strømmen Vel har i 110 år representert Strømmens interesser overfor kommunen og stått bak en rekke lokale arrangementer. I dag har Strømmen et stort mangfold av foreninger og kulturer, og jeg håper å kunne bidra til å skape en arena for samarbeid i arbeidet med et levende lokalsamfunn på Strømmen, sier Tobias til VelNytt.

Normalt skal styrelederen velges av årsmøtet i mars. Men da valgkomiteen ikke klarte å finne noen lederkandidater til årsmøtet, ble det enstemmig vedtatt å gi styret fullmakt til å velge styreleder selv når de fant en passende kandidat. Hans-Olaf, som tidligere i år uttalte at han ikke ønsket gjenvalg som styreleder, var fungerende leder frem til Tobias ble valgt i juni.

– Da Hans Petter Gustavson gikk ut av styret i 2019 etter flere år som styreleder, stod man igjen med en del styremedlemmer og en styreleder, uten opprinnelse fra Strømmen. Lokal tilhørighet er ikke ubetinget nødvendig, men en stor fordel når man skal representere medlemmene. Avtroppende styreleder har hele tiden bedt valgkomiteen til årsmøter finne opprinnelige «strømlinger» som kandidater til vervet som styreleder, uten at det har hjulpet. Heldigvis ble Tobias foreslått som styremedlem og valgt inn. Styreleder er frontfigur og den som skal styre og administrere vellet, være ansvarlig for høringsuttalelser, utdeling av Strømlingen, skrive årsberetning til årsmøtet, sørge for at julegrantenning blir planlagt og gjennomført, samt andre oppgaver som naturlig tilligger vervet. Etter hvert bestemte Tobias seg for å ta utfordringen og overta ledervervet! Han kom inn i styret med flere gode ideer og tanker om vellets fremtid og utvikling. Dette trenger vellet, og jeg ser meget lyst på Strømmen vels fremtid som talerør og kontaktpunkt for Strømmens befolkning, sier avtroppende leder Hans-Olaf, som fortsetter som styremedlem frem til årsmøtet.

Etter en periode med lavere aktivitet etter pandemien starter den nyvalgte lederen arbeidet med å øke aktivitetsnivået og medlemsgrunnlaget i vellet.

– Som et ledd i dette, har styret satt i gang prosjektet “Sammen for Strømmen!”, der vellet skal arbeide for å styrke lokale lag og foreninger, og synliggjøre frivillighetens samfunnsbærende rolle på lokalt nivå, forteller Tobias.

Tobias sitter som styreleder frem til årsmøtet i mars 2024.

FAKTABOKS: Hvem er Tobias?

  • Alder: 21 år
  • Daglig virke: Jusstudent ved UiO
  • Erfaring: Tidl. medlem i ungdomsrådene i Skedsmo, Lillestrøm og Viken, samt tidl. elevrådsleder ved Bråtejordet skole og Mailand vgs.
  • Annet: Tobias er fjerdegenerasjons-strømling med en oldefar som var ingeniør ved Strømmens Værksted og grandtante som var rektor ved Stalsberg skole.