You are currently viewing LEDER: Nytt fra Strømmen Vel (velbladet) i nytt format og organisering
Hans-Olaf Lier, Strømmen Vel.

LEDER: Nytt fra Strømmen Vel (velbladet) i nytt format og organisering

(30. mai 2023)

Strømmen velforening har i en årrekke gitt ut velblad i papirformat med 3 – 4 utgaver pr. år. Det har vært både medlemsutgaver og fulldistribusjonsutgaver. Der har vi fått anledning til å dekke de sakene som er viktige for foreningen, samt at lokale skribenter har fått utfolde seg fritt om historier fra Strømmen og nærområdet ellers.

Det har med tiden blitt vanskeligere for vellet å få folk til styret. Redaktør for bladet har vært en av oppgavene under styret som et frivillig verv. Dessverre har vi de siste årene opplevd at bladet er blitt offer for «ønsker ikke reklame» på folks postkasser, samt andre distribusjonsproblemer som styret eller redaktør ikke har kunnet kontrollere. Kostnadene ved å trykke og utgi bladet har fordelt seg på grafisk design, trykking og ombringing. Til sammen har kostnadene blitt, etter vårt syn, høye i forhold til problemene og frustrasjonene vi har opplevd.

Etter årsmøtet inneværende år, ble det klart at ingen i styret hadde anledning til å ta på seg redaktøransvaret. Styret måtte se seg om etter andre løsninger. I praksis var alternativet å avslutte vellets mangeårige tradisjon med å utgi medlemsblad.

Vi valgte å kontakte Arnt Erik Isaksen i «Vårt Strømmen»; et nettsted med adresse vartstrommen.no. «Vårt Strømmen» beskriver seg selv som «et nettmagasin som fokuserer på tettstedet Strømmen. Formålet med magasinet er å gi godt, interessant og relevant innhold for strømlinger og de som besøker og bruker stedet.»

Etter et møte, noen e-postutvekslinger og telefonsamtaler, var avtalen i boks, og Strømmen vel kan herved presentere sin nye nettbaserte utgave med inngang fra nevnte nettsted. Bladet kommer ikke til å komme ut som digitale utgaver 3 – 4 ganger i året, men mer som fortløpende informasjon etter som vi får inn- eller produserer materiell. Vi kommer også til å ha henvisninger til nytt innhold på sosiale medier.

Fordelene for vellet er at en aktør vi ser på som spennende og profesjonell i sin tilnærming til saker fra- og om Strømmen, tar seg av det tekniske med å holde Strømmen vels side ved like. Vellets oppgaver blir å sørge for at det kommer innhold på egne sider under «Vårt Strømmens» domene.

Vi er klar over at noen vil synes det er leit at vi må gjøre dette. Vi vet at noen av våre medlemmer ikke er så mye på data. Styret var likevel enig i avgjørelsen, og vi mener og tror at dette blir bra. (Ett styremedlem var inhabil i denne sak, og var derfor ikke med på forhandlinger og avstemming.)

På vegne av styret,

Hans-Olaf Lier