You are currently viewing Bekransning av bauta ved Strømmen kirke 17. mai 2023
Tale ved Hans-Olaf Lier, styreleder i Strømmen Vel. Foto: Tore Per Bakken.

Bekransning av bauta ved Strømmen kirke 17. mai 2023

Strømmen Vel v/styreleder Hans-Olaf Lier.

Kl. 09:00

Sentrumskirkens brassband: «Ja vi elsker»

Tale v/styreleder:

Nasjonaldagen i Norge er unik i verden. Ikke ved å ha en nasjonaldag, men på måten vi feirer dagen. Vi setter barna – vår fremtid, i sentrum av begivenheten i motsetning til andre land som enten forbigår nasjonaldagen i stillhet, feirer med fyrverkeri, hyller politisk ledelse eller viser sine militære muskler.

Vi er en nasjon som elsker fred og frihet. Det gjør mange andre også. Politiske og militære ledere i enkelte land i verden er ikke enige i at land som har frihet og fred som ideal skal få lov til å dyrke disse tankene. Det går på tvers av maktens, grådighetens, og arrogansens berusende virkning. Krigen i Ukraina er et eksempel på dette.

Vi bekranser denne bautaen fordi vi hedrer de menneskene som ga sitt liv i Skedsmo i krigsårene 1940 – 1945. De kjempet for å bevare våre idealer om frihet og fred. De kjempet mot en fiende som invaderte vår fredselskende nasjon, og som ga blaffen i internasjonal lov og rett. Derfor må vi ikke glemme historien. Vi må ikke glemme menneskene. Vi må ikke glemme vår identitet og våre idealer.

Det er derfor vi bekranser denne bauta. Det er derfor vi setter barna i sentrum av begivenhetene på vår nasjonaldag.

Strømmen Vel: 17. mai-bekransning bauta ved Strømmen kirke. Foto: Tore Per Bakken.
Bekransning av bautaen ved Strømmen kirke på 17. mai. Foto: Tore Per Bakken.

«BEKRANSNING»

Sentrumskirkens brassband: «Gud signe vårt dyre fedreland»

Sentrumskirkens brassband: «Marsj»

Kl. 09:30: Gudstjeneste.

Strømmen Vel: 17. mai-bekransning bauta ved Strømmen kirke. Foto: Tore Per Bakken.
Krigsminnesmerket ved Strømmen kirke med nedlagt krans på 17. mai. Foto: Tore Per Bakken.