You are currently viewing Strømmen i forandring – byggearbeid og planer for utbygging på Strømmen
Sidesporet på Strømmen Verksted-tomta med Trævarefabrikken i bakgrunnen. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen i forandring – byggearbeid og planer for utbygging på Strømmen

Stedet Strømmen står overfor store forandringer. Noen byggeprosjekter er godt i gang, mens andre er under planlegging. Vårt Strømmen har fulgt flere av disse prosjektene underveis, både i byggefasen og i planleggingsfasen. Nå har vi samlet alle i en to-delt artikkel.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Første del omhandler pågående byggearbeid med aktuelle bilder, mens andre del omhandler kommende prosjekter og planer for flere områder på Strømmen. Oversikten er ikke komplett, men gir et godt bilde på de største og viktigste forandringene på stedet vårt.

Strømmen Verksted-tomta

Boligprosjektet som eies av Thon Eiendom, omtales som «Strømmens beste beliggenhet» på nettsiden deres, og det er ingen tvil om at det er en sentral beliggenhet i umiddelbar nærhet til Strømmen Storsenter og Strømmen stasjon.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Strømmen Verksted-tomta med blokkene i Sidesporet og anleggsarbeid. Foto: Vårt Strømmen.

Byggetrinn 1 er ferdig på Strømmen Verksted-tomta, og i de tre 7-etasjes blokkene i den nye veien Sidesporet, startet innflyttingen like før nyttår.

Husker du? Sånn så det ut på byggeplassen i mars og april i fjor (link til artikkel, april 2020)

Se bildereportasje fra Sidesporet (link til artikkel, desember 2020)

Grunnarbeidene for byggetrinn 2 er i gang. Dette byggetrinnet består av et bygg over 7 etasjer, med til sammen 102 leiligheter. Bygget som skal ha fem oppganger, ligger langs Sagbruksveien, og spiller på lag med kurven på veien. Videre planer for Strømmen Verksted-tomta er blant annet badeland (uavklart) og barnehage.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Grunnarbeidene til byggetrinn 2 på Strømmen Verksted-tomta pågår for fullt. Foto: Vårt Strømmen.

Trævarefabrikken

Boligprosjektet Trævarefabrikken bygges av Selvaag Bolig på tomta der Strømmen Trævarefabrik lå. De fire blokkene består av til sammen 149 leiligheter, og de første leilighetene var innflyttingsklare i vinter.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Trævarefabrikken sett andre siden av Sagelva, 26. mars. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Trævarefabrikken sett andre siden av Sagelva, 9. april. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Trævarefabrikken sett fra det nye utsiktspunktet i Sagelva, som ligger i Sidesporet. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Trævarefabrikken sett fra gangbrua over Sagelva i retning Sagdalsveien. Foto: Vårt Strømmen.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Området rundt Trævarefabrikken bærer preg av å være på en byggeplass. Foto: Vårt Strømmen.

Se bildene av forandringene på Trævarefabrikken-tomta, fra mars til juli 2020 (link til artikkel, juli 2020.)

Bråtejordet

Boligprosjektet Bråtejordet som eies av Mestergruppen Eiendom, består av 63 rekkehus og 123 leiligheter. På anleggsområdet er byggetrinn 1 i gang for fullt. Det første byggetrinnet består av 15 rekkehus og 52 leiligheter, med innflytting i januar 2022.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Anleggsområdet til boligprosjektet Bråtejordet, sett fra Bråteveien. Foto: Vårt Strømmen.

Sånn så det ut på Bråtejordet-anleggsområdet i januar (link til artikkel)

Sagelva barnehage

«Nye» Sagelva barnehage bygges i Fjellhamarveien på Slora. Den store, moderne barnehagen skal erstatte paviljong-barnehagen som ble revet i fjor. 183 barn og 48 ansatte blir fordelt på 12 avdelinger. Barnehagen kommer til å koste Lillestrøm kommune 133 millioner kroner og skal stå klar til bruk på senhøsten i år.

Sagelva barnehage, Strømmen i Lillestrøm kommune. Illustrasjon: A38 arkitekter as.
Nye Sagelva barnehage som skal stå ferdig i 2021, sett fra Fjellhamarveien. Illustrasjon: A38 arkitekter as.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Byggearbeidene på Slora der Sagelva barnehage skal stå klar på senhøsten. Foto: Vårt Strømmen.

Se bilder fra rivingen av den gamle barnehagen (link til artikkel, november 2020)

Strømsveien 81

Boligprosjektet Strømsveien 81 har reist seg i løpet av det siste året. Blokken rommer 24 leiligheter og er enklest å se fra Sagbruksveien, men det er adkomst fra Strømsveien.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Strømsveien 81 består av 24 leiligheter. Foto: Vårt Strømmen.

Les videre om kommende prosjekter og planer (link til artikkel, del 2)