You are currently viewing Strømmen Verksted: Søkes reguleringsendring for snarlig muliggjøring av kino
Planendringen som det nå søkes om kan gi kinotilbud på Strømmen. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Strømmen Verksted: Søkes reguleringsendring for snarlig muliggjøring av kino

Det har i flere år vært snakk om badeland på Strømmen. I sommer ble det kjent at Thon Gruppen også har planer om kino på Strømmen Verksted-tomta, og nå søkes reguleringsendring for snarlig muliggjøring av kino på planområdet.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Lillestrøm kommune har i starten av oktober kunngjort begrenset høring som tar sikte på å endre to forhold i den gjeldende planen for Strømmen Verksted-området. Det ene er endring er av bestemmelsene for maksimumsarealet for boliger, mens den andre er innlemmelsen av underformålet kulturinstitusjon i flere av delfeltene.

Da reguleringsplanen for Strømmen Verksted-området ble vedtatt av Skedsmo kommune, før kommunesammenslåingen, skulle kinoanlegg ligge i Lillestrøm sentrum, men nå åpnes det for endring av dette i følge kunngjøringen:

«Etter kommunereformen ligger planområdet i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommune har ingen politiske vedtak som hindrer kinoetablering utenfor Lillestrøm sentrum.»

Nå søkes det reguleringsendring av denne bestemmelsen for å muliggjøre snarlig realisering av kino på området, samtidig som det åpnes opp for etablering av andre kulturinstitusjoner.

Les hele kunngjøringen (ekstern lenke til lillestrom.kommune.no)

Fristen for høringsinnspill er 23. oktober 2023.