You are currently viewing Hold av datoen! Strømmenkvelden 2024 arrangeres 28. oktober
Den årlige Strømmenkvelden trekker mange strømlinger til biblioteket. Bildet er fra 2023.

Hold av datoen! Strømmenkvelden 2024 arrangeres 28. oktober

Strømmenkvelden er et årlig samarbeid mellom Strømmen Vel, Sagelvas Venner og Lilllestrømbibliotekene avd. Strømmen. I år er det 19. gang Strømmenkvelden arrangeres.

Foreløpig program:

  • Steinar Bunæs holder foredraget. Strømmen Sidebane: Historien – bruken – betydningen for folk og industri.
  • Ulf Engebraaten holder foredrag om: Prosjektet «Monument over Strømmen Sidebane»: Hvorfor – hvorledes – plassering.
  • Strømmen Vel: Utdeling av Strømlingen 2024. Prisen som utdeles årlig, tilfaller en person, et lag eller en forening som over tid har gjort en særlig innsats for Strømmen.

Arrangementet som har gratis inngang, starter kl.19 og varer i to timer.

Strømmen Vel, Sagelvas Venner og Lillestrømbibliotekene avd. Strømmen arrangerer Strømmenkvelden: 28. oktober 2024 kl.19-21.
Strømmen Vel er ansvarlig for utdeling av den gjeve Strømlingen-prisen.