You are currently viewing Strømmen Vel lanserer strømling.org
Samfunnsportalen strømling.org er et prosjekt som Strømmen Vel har jobbet med i flere måneder.

Strømmen Vel lanserer strømling.org

I anledning Strømmen Vels 110-årsjubileum lanserer vellet samfunnsportalen strømling.org. Samfunnsportalen er en del av prosjektet “Sammen for Strømmen!”, som vellet kunngjorde tidligere i sommer.

– Strømmen består i dag av et titalls frivillige foreninger, og det kan være vanskelig å orientere seg i foreningslivet og tilbudene som finnes. “Sammen for Strømmen!”-prosjektet er et forsøk på å skape felles møteplasser for foreningene, og å gi innbyggerne en portal til de tilbudene som finnes på Strømmen. Strømling.org vil spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier Tobias A. Sveum Isaksen, leder i Strømmen Vel.

På strømling.org kan man finne oversikt over kommende arrangementer på Strømmen, det er lenket til lokale nyhetskanaler, og finnes en oversikt over foreningslivet på Strømmen. I tillegg er det mulig å melde seg inn i Strømmen Vel og få tilgang til vellets styringsdokumenter via portalen.

– Strømling.org er et resultat av mange timers frivillig arbeid i sommer, og vi vil fortsette arbeidet med å videreutvikle siden gjennom høsten. Vi ønsker også å utvide samarbeidet med øvrige lag og foreninger, med mål om at alle Strømmen-foreningene kan få videreformidlet sine tilbud gjennom portalen, avslutter Sveum Isaksen.

Du kan sjekke ut samfunnsportalen på www.strømling.org.