You are currently viewing Nytt medlemssystem i Strømmen Vel
Strømmen Vel moderniserer foreningens medlemssystem. Foto: BGK, facebook.com/strommenvel.

Nytt medlemssystem i Strømmen Vel

Styret i Strømmen Vel har vedtatt å ta i bruk Spond som nytt medlemssystem. Samtidig bes alle medlemmer om å oppdatere sine medlemsopplysninger.

– Frem til nå har medlemsregisteret vært ført manuelt, og kvaliteten på registerføringen har vært varierende. Det som er klart, er at dagens medlemsregister ikke gir et helhetlig bilde av medlemsmassen i vellet, forteller styreleder Tobias A. Sveum Isaksen til VelNytt.

Medlemssystemet Spond har vært brukt av en rekke idrettslag med gode erfaringer, og brukes i dag av blant annet Strømmen IF. Systemet er godt tilrettelagt for kommunikasjon med medlemmene gjennom Spond-appen og e-post. Samtidig blir det mulig å ivareta medlemmer som ikke er digitalt aktive på nett.

Når medlemssystemet tas i bruk, vil dagens medlemsliste lastes opp i Spond. Medlemmer som har registrert e-postadressen sin hos Strømmen Vel vil da få en e-post med informasjon om hvordan man oppretter spond-bruker. Styrelederen påpeker imidlertid at det er frivillig å opprette spond-bruker, og at medlemmer som ikke bruker Spond får meldinger på e-post.

Bør oppdatere medlemsopplysningene

– Et problem med dagens medlemsregister er at vi mangler tilstrekkelig kontaktinformasjon til å ivareta

alle våre medlemmer. Alle medlemmene er riktignok registrert med postadresse, men vi har bare

mulighet til å kontakte halvparten av medlemmene på e-post, og enda færre pr. telefon, sier Sveum Isaksen.

Ifølge styrelederen går dette på bekostning av kontakten med medlemmene og medlemskontingent.

– Når postadressen er den eneste kontaktinformasjonen vi har, blir det dyrt for vellet å sende ut informasjon til medlemmet på grunn av høy porto. Og hvis et medlem flytter uten å melde inn ny adresse, blir det i praksis umulig for oss å kontakte medlemmet, fortsetter Sveum Isaksen.

Styrelederen ber derfor alle medlemmene om å sende inn oppdatert kontaktinformasjon til vellet gjennom denne lenken: medlem.strommenvel.no (viderekobles til club.spond.com)

Strømmen Vel: Nytt medlemssystem, Spond - medlem.strommenvel.no.
Strømmen Vel tar i bruk Spond. Illustrasjon: Skjermbilde av medlem.strommenvel.no.

Medlemskapet gjelder hele husstanden

VelNytt får opplyst at medlemskapet i Strømmen Vel gjelder hele husstanden, men at det i de fleste tilfeller kun et oppgitt én kontaktperson for medlemskapet.

– Min anbefaling er å oppgi to kontaktpersoner for medlemskapet, hvis det er flere personer i husstanden. Det er dessverre eksempler på at enker har mistet sitt medlemskap i Strømmen Vel fordi medlemskapet kun har vært registrert på mannen, forteller styrelederen.

Han påpeker imidlertid at det er frivillig å oppgi flere kontaktpersoner for medlemskapet, men oppfordrer til å registrere antall personer det er i husstanden.

– Medlemstallet påvirker hvor mye vi kan få i driftstilskudd og annen støtte fra kommunen. Hvis vi får vite antall medlemmer i husstanden, vil vi kunne oppgi mer nøyaktig medlemstall når vi søker støtte fra kommunen, avslutter Sveum Isaksen.