You are currently viewing Hva skjer med benken på St. Hansfjellet?
Sittebenken ble gitt til Strømmen Vel av Sagelvas Venner i forbindelse med velforeningens 100-årsjubileum i 2013.

Hva skjer med benken på St. Hansfjellet?

Flere strømlinger har nok fått med seg at benken på St. Hansfjellet ble ødelagt i mai. Benken har det siste året vært utsatt for en del hærverk, men også råte. Med de omfattende råteskadene på benken vurderer styret i Strømmen Vel benkens tilstand slik at hele eller store deler av benken ikke lenger lar seg reparere.

Benken på St. Hansfjellet ble opprinnelig gitt i gave til Strømmen Vel fra Sagelvas Venner til vellets 100-årsjubileum i 2013. Sagelvas Venner laget benken av tømmer på Strømmensaga i Gisledalen, med Egil Johnsbråten og Trygve Fledsberg som hovedansvarlige for produksjonen. Samtidig laget de skiltet som henger på St. Hansfjellet. Benken ble formelt overrakt til Strømmen Vel i en “Strømmenvandring” til musikk fra skolekorpset og nesten 150 tilskuere.

I ti år har benken stått på St. Hansfjellet med utsikt over hele Strømmen – til glede for strømlinger på skogstur. Dessverre skjedde det en endring under nedstengingen fra 2020, der benken har blitt utsatt for hærverk flere ganger. I tillegg har området rundt benken blitt utsatt for gjentagende forsøpling. Hærverk på benken og forsøpling på St. Hansfjellet blir politianmeldt av Strømmen Vel.

Strømmen Vel-sittebenk gitt av Sagelvas Venner i forbindelse med velforeningens 100-årsjubileum i 2013.
Sittebenken er utsatt for hærverk og råte etter 10 år på St.Hansfjellet.

Det som til slutt har tatt knekken på benken (bokstavelig talt) er naturlig råte. Vi kan imidlertid glede oss over at benken har vart i ti år. Strømmen Vel ønsker at benken på St. Hansfjellet skal bli satt i stand på ny, og håper på et godt samarbeid med Sagelvas Venner med nye materialer tilvirket på Strømmensaga.