You are currently viewing Ledig stilling: Sekretær i Strømmen Vel [ANNONSE]
Ledig stilling i Strømmen Vel: Sekretær i 10% stilling. Illustrasjonsfoto: Pixabay.com.

Ledig stilling: Sekretær i Strømmen Vel [ANNONSE]

Styret i Strømmen Vel har besluttet å ansette en sekretær i 10 % stilling. Sekretæren vil ha ansvar for regnskapsføring, postmottak, protokollføring fra styremøter, medlemsregister og sosiale medier. Det blir gitt opplæring før tiltredelse. Tiltredelse 1. april 2024.

Anslått arbeidsmengde er ca. 4 timer pr. uke med fleksibel arbeidstid. Det vil være mulig å bruke hjemmekontor, men Strømmen Vels kontor stilles også til disposisjon for sekretæren. Lønn etter avtale.

Formålet med stillingen er å avlaste styret, slik at styret kan fokusere på å arbeide for et bedre lokalsamfunn på Strømmen. Stillingen skal kunne kombineres med studier eller arbeid på fulltid.

Interesserte søkere bes sende en søknad til styret på post@strommenvel.no innen 5. mars 2024.