You are currently viewing Ekstraordinært årsmøte 20. mars 2024, om Strømsveien 48
Illustrasjonsbilde. Foto: Vårt Strømmen.

Ekstraordinært årsmøte 20. mars 2024, om Strømsveien 48

Strømmen Vel takker for stort engasjement og oppmøte på onsdagens årsmøte og folkemøte om Strømmens utvikling. Styret har fått mange gode innspill til hva Strømmen Vel bør jobbe videre med i lokalsamfunnet fremover.

I lys av stevningen i Strømsveien 48-saken av 12. mars d.å., vedtok årsmøtet i Strømmen Vel den 13. mars å utsette behandlingen av sak 7/24 «Skal Strømsveien 48 selges?» til et ekstraordinært årsmøte uken etter. Begrunnelsen for dette er sakens økonomiske betydning for Strømmen Vel, og at medlemmene bør få tid til å sette seg inn i de nye dokumentene i saken.

Det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte onsdag 20. mars kl. 18. Møtet avholdes på Trevar’n i Sagdalsveien 24.

Saksdokumentene er i all hovedsak de samme som er sendt ut tidligere, med tillegg av:
1. Stevning fra Strømsveien KBNG AS;
2. Bilag til stevning;
3. Juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Økland & Co.
4. Notat fra P.K. Herredsvela.

De nye dokumentene gjennomgås på møtet, og det vil være mulighet for å stille spørsmål.

Se innkallingen med saksdokumenter (lenke til www.stromling.org/arsmote)