You are currently viewing Ekstraordinært årsmøte Strømmen Vel – 13. oktober 2023
Strømmen Vel avholder ekstraordinær årsmøte 13. oktober 2023 kl.17.

Ekstraordinært årsmøte Strømmen Vel – 13. oktober 2023

Strømmen Vel sendte ut følgende via sitt nye medlemssystem, Spond (og e-post), 6. oktober 2023:

Inkalling til ekstraordinært årsmøte

Kjære medlem i Strømmen Vel,

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte fredag 13. oktober 2023 kl. 17. Dere blir informert om møtestedet senest onsdag 11. oktober. (Oppdatering 11. oktober – Møtested: Statsråd Ihlens vei 113, 1466 Strømmen.)

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, er at Strømsveien KBNG AS (som fester foreningens eiendom) har bestemt seg for å kjøpe foreningens eiendom i Strømsveien 48 i henhold til opsjonsavtalen som Strømmen Vel inngikk i 2016. På møtet vil dere få informasjon om salgsprosessen, og vi vil behandle et tilbud fra kjøper om å endre prismodell.

I tillegg har styret foreslått endringer i årets budsjett pga. endringer i Strømmen Vels inntekter i 2023, som vil bli behandlet på møtet. På møtet vil medlemmene også orienteres om endringer i styrets sammensetning, samfunnsportalen strømling.org, og det nye medlemssystemet.

Møtet avsluttes med en spørretime, der medlemmene kan stille spørsmål til styret.

Vi håper å se deg på årsmøtet!

NB! Flere av medlemmene i Strømmen Vel har i dag fått en invitasjon til Strømmen Vels Spond-gruppe. Det er frivillig å akseptere invitasjonen. Medlemmer som velger å ikke akseptere invitasjonen, vil få meldinger fra Strømmen Vel på e-post. De som aksepterer invitasjonen vil få meldingene i Spond-appen.

På vegne av styret i Strømmen Vel,

Med vennlig hilsen

Tobias A. Sveum Isaksen

styreleder

Les mer og se saksdokument på strømling.org (lenke til ekstern nettside)