You are currently viewing Strømmen Vel-lederen om utradisjonelt årsmøte og viktige oppgaver
Strømmen Vels årsmøte flyttes fra Trevar'n til e-post. Foto: Vårt Strømmen. Innfelt: Hans-Olaf Lier stiller til gjenvalg. Foto: Privat

Strømmen Vel-lederen om utradisjonelt årsmøte og viktige oppgaver

Strømmen Vel skulle avholdt årsmøtet sitt 24. mars, men møtet ble avlyst grunnet koronasituasjonen. Vårt Strømmen har vært i kontakt med Hans-Olaf Lier, som er styreleder, om årsmøtet og foreningens viktige arbeid. Valgkomitéen foreslår at han gjenvelges for 1 år når Strømmen Vel avholder skriftlig årsmøte denne måneden.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

– Det er synd at styret i velforeningen ikke får møtt medlemmene ansikt til ansikt i år. Vi håpet i det lengste at det kunne vært mulig å holde et tradisjonelt møte, men for i det hele tatt å komme i mål, var det viktig for oss å ta møtet på denne måten, forteller Hans-Olaf Lier.

Det er av praktiske grunner at foreningen har valgt denne modellen for årsmøtet i år, fordi noen styremedlemmer skal ut av og andre inn i styret. Strømmen Vel går utifra at de kommer til å holde tradisjonelt årsmøte igjen neste år.

– Vi regner med å være på det tradisjonelle sporet igjen til neste år. Det er tross alt mye mer koselig med kaffe og kaker på Trevar`n, påpeker styrelederen.

Koronasituasjonen har gjort styrearbeidet vanskelig denne våren, og mye av kommunikasjonen i velforeningen har foregått skriftlig.

– Styret i Strømmen velforening har hatt kontakt på e-post. Dessverre er det ikke ideelt å diskutere saker fram og tilbake der, så jeg må innrømme at vi ikke har fått gjort så veldig mye, noe som også går igjen hos ganske mange andre organisasjoner for tiden, fortsetter han.

Det siste møtet ble gjennomført ute med 2 meters avstand.

Hans-Olaf Lier som er 60 år, bodde på Skedsmokorset før han flyttet til Strømmen i 2012. To år senere ble han styremedlem i Strømmen Vel, og fra 2019 har han vært styreleder.

Strømmen Vel har satt 13. mai som frist for å avgi stemme i årets skriftlige valg.

Strømmen Vel, en forening med viktige oppgaver og lange tradisjoner

Helt siden velforeningen ble etablert i 1913, har formålet til Strømmen Vel vært å arbeide for det som gagner stedet. Foreningen som har 500 husstander som medlemmer, fokuserer på trivsel, trafikk og miljø.

Hvilke saker og prosjekter har dere jobbet med de siste årene?

– Jeg vil si at de viktigste bidragene velforeningen tilfører Strømmen er å utgi vårt velkjente «velnytt» 3 – 4 ganger i året, samt å være høringsinstans hos kommunen vedrørende saker av betydning, svarer styrelederen.

– I tillegg har vi tradisjonelt tildelt statuen Strømlingen til personer som har satt Strømmen på kartet, noe som skjer på Strømmenkvelden, fortsetter Lier.

Strømmenkvelden arrangeres mandag 26. oktober i år. Juletretenning på plassen foran det gamle rådhuset er en årlig tradisjon og fortsatt prioritet for foreningen. I den grad de har mulighet, gir foreningen økonomisk støtte til små og store lag og foreninger.

En sak som styrelederen spesielt ønsker å trekke frem, var da det ble diskutert omregulering i Strømmen Øst, området som ufint ble omtalt som «slum» i forbindelse med saken.

– Strømmen Øst saken var en sak jeg vi trekke frem der velforeningen ga sin tilslutning til aksjonsgruppen og dermed forhindret rasering av mange velfungerende husstander i det opprinnelige planlagte området, sier sier han fornøyd.

Det berørte området ble halvert i omfang.

Hvilke saker og prosjekter har dere på prioriteringslisten den kommende tiden?

– Det skjer veldig mye på Strømmen nå for tiden, og noe av det viktigste velforeningen ser for seg å arbeide med, er at idretts- og aktivitetsområder blir prioritert av kommunen, samtidig som at vi støtter opp om positiv byutvikling med grønne lunger, rekreasjonsområder samt sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling, svarer Lier.

– Sagelva er viktig, ikke kun å bevare, men å utvikle til fritids- og turområde, fortsetter styrelederen.

– I tillegg ser vi for oss at det gamle rådhuset og området rundt kommer Strømmens befolkning til gode og ikke bare blir brukt til et hvilket som helst kommunalt behov, avslutter han.