You are currently viewing Her blir det boliger – håper å komme i gang med produksjonen i 2023
Boligbyggeselskapet Bakke AS har kjøpt 44.600 kvadratmeter tomt på Strømmen. Foto: Vårt Strømmen.

Her blir det boliger – håper å komme i gang med produksjonen i 2023

Boligbyggeselskapet Bakke satser offensivt på Strømmen med oppkjøp av nesten 45 mål tomt like ved Strømmen stasjon.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Eiendommen ligger på Bråtejordet, og tomtekjøpet er det største i Bakke sin småhusvirksomhet. Utbyggingsområdet er fordelt på fire delfelt, og tomtene er områderegulert til boligbebyggelse i form av konsentrert småhus/rekkehus- og leilighetsbebyggelse.

– Området skal nå gjennom en detaljregulering, og vi håper å komme i gang med produksjonen i løpet av 2023, sier daglig leder Didrik Røhmer i en pressemelding fra Bakke AS.

Foreløpig har ikke selskapet oversikt over antall boligenheter.

– Det er for tidlig å si noe om antall enheter, eller fordelingen mellom leiligheter og småhus. Det vil blir flest leiligheter. Vi håper å kunne tilby noe for alle, forteller Silje Edman som er Markedssjef for småhus og feltutvikling.

Hun legger til at detaljreguleringen for området og utviklingsfasen for øvrig vil gi et bilde på hvordan feltene kan utnyttes best mulig.