You are currently viewing Ny ungdomsklubb på Strømmen – åpner før sommeren?
Ny møteplass for ungdommer i Skogveien 27 på Strømmen. Foto: Vårt Strømmen.

Ny ungdomsklubb på Strømmen – åpner før sommeren?

Lillestrøm kommune skal gi de mellom 10 og 18 år et nytt fritidstilbud på Strømmen. Så snart det lar seg gjøre, åpner dørene til den nye møteplassen i Skogveien 27 som ligger sentralt på Strømmen, et steinkast unna Strømmen Storsenter.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Kommunikasjon og markedsføring på Strømmen, Skjetten, Lillestrøm og Romerike: Tekst, foto, distribusjon (innholdsproduksjon). Digital markedsføring, banner / annonse og annonsørinnhold / content marketing. Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Ungdomsklubben skal bidra positivt for det lokale ungdomsmiljøet på Strømmen, men også for unge fra andre steder i kommunen. Møteplassen skal ha fokus på å være et godt og trygt fritidssted etter skoletid og i helger, et ungdomshus med bredt aktivitetstilbud på ungdommenes premisser.

Strømmen Ungdomsklubb, møteplass barn og ungdommer i Lillestrøm kommune. Plantegning: Lillestrøm kommune.
Strømmen Ungdomsklubb består av 265 kvadratmeter fordelt på ulike aktivitetsrom. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

– Vi håper at denne møteplassen kan være med å løfte ungdomsmiljøet på Strømmen. Vi håper at ved å gi de et tilbud i nærmiljøet med positive aktiviteter, kan det bidra til at det blir mindre av de negative aktivitetene, forteller Ingrid Flåøyen som er Seksjonsleder Møteplasser Barn og Unge i Lillestrøm kommune.

Møteplassen på Strømmen kommer til å ha fokus på medvirkning og opplæring i demokratiarbeid.

– Det tror vi kan bidra til å skape mere aktive og samfunnskritiske ungdom som ønsker å engasjere og involvere seg, mener Flåøyen.

Hun trekker også frem flere faktorer som skal bidra til et bedre ungdomsmiljø på stedet.

– Vi tror også at våre ungdomsarbeidere kan bidra inn som gode rollemodeller og sammen med ungdommene på møteplassen, frivilligheten, det lokale næringslivet, skolen og andre kommunale tjenesteområder skape gode holdninger og samhold.

Aktivitet allerede før sommeren?

– Det står igjen noen utbedringer på lokalet, men det nærmer seg ferdig, forteller Flåøyen.

Fortsatt er det noe usikkert når åpningen av ungdomsklubben blir, men kanskje blir det aktiviteter i huset allerede før sommeren.

– Vi håper å kunne få til noe aktivitet der før sommeren og kanskje i løpet av sommerferien, men det er også avhengig av utviklingen i koronapandemien og restriksjoner i forhold til det. Går alt etter planen er vi i full gang fra høsten av, svarer seksjonslederen på spørsmål om når lokalet åpnes for aktiviteter.

Strømmen Ungdomsklubb. Foto- og filmstudio. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.
Ungdomshuset har film- og fotostudio. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.

I slutten av mars arrangerte kommunen en digital omvisning og presentasjon av lokalene.

Amir Keyani som er enhetsleder for møteplassene for barn og unge på Strømmen og Skjetten, fortalte under presentasjonen at det kommer til å være 3-4 ansatte til stede på kveldene, og at det blir plass til rundt 70-80 ungdommer samtidig. Planen er å ha en egen juniorklubb for 10-13-åringer, og ungdomsgruppe for 13-18-åringer. Det blir ungdomsstyregruppe pluss egne komitéer for ulike aktiviteter.

Lokalet er på til sammen 265 kvadratmeter, pluss garasje og bod.

Strømmen Ungdomsklubb. Hobbyrom med symaskiner. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.
Hobbyrommet er utstyrt med blant annet symaskiner. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.

Et bredt aktivitetstilbud – på ungdommenes premisser

Aktivitetstilbudet skal dekke de fleste behov.

– Vi har innredet forskjellige aktivitetsrom og det vil bli mulig med gaming, film- og fotoverksted, øvingsrom/lydstudio, hobbyrom med symaskiner, biljard, bordtennis, fussball. I tillegg blir det et kafeområdet med sofa og kiosk hvor ungdommene kan henge og være sosiale, forteller Flåøyen.

Strømmen Ungdomsklubb. Kjøkken. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.
Kjøkkenet i ungdomshuset. Foto: Skjermbilde fra Lillestrøm kommunes presentasjonsvideo.

Ungdomsklubben skal også ha fokus på samarbeid med lokale foreninger og lytte til ungdommenes egne ønsker.

– Vi ønsker å få til samarbeid med frivilligheten i forhold til andre aktiviteter, kurs og temakvelder. Det som er viktig for oss er at tilbudet formes sammen med ungdommene og ut ifra deres ønsker og behov, avslutter seksjonslederen.