You are currently viewing Strømmen Tennisklubb 90 år
Strømmen-historie: Mikjel Aksnes holder boka som inneholder stiftelsesdokumentet til tennisklubben. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen Tennisklubb 90 år

10. juni 1930 ble Strømmen Tennisklubb stiftet, og klubben holder i dag til ved Gamleveien, der de har fire baner og klubbhus. I forbindelse med at klubben har 90-årsjubileum i år, har Vårt Strømmen møtt Mikjel Aksnes som er dagens styreformann. Han har gitt oss et innblikk i historien til tennisklubben.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

 • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

Aksnes har vært involvert i Strømmen Tennisklubb i halvparten av tiden klubben har eksistert, og selv begynte han å spille tennis i 1975. I en alder av 70 år er han fortsatt aktiv tennisspiller i veteranklassen, med en rekke norgesmestertitler på merittlista. Han var styreformann for første gang i perioden 1985-1987 og har nå sittet i styret siden 2010.

Vi har blitt vist historiske dokumenter og fått lest om klubbens historiske øyeblikk i tidligere jubileumshefter.

Mikjel Aksnes. Styreformann og tennisspiller i veteranklassen. Norsk idrett. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Mikjel Aksnes, formannen i Strømmen Tennisklubb, er fortsatt aktiv tennisspiller i veteranklassen. Foto: Vårt Strømmen.

Tennisområdet har skapt debatt, også på 1950-tallet

Sommeren 2019 ble det debatt om området ved tennisbanene på Strømmen. I Skedsmo kommunes kommuneplan for 2019-2030, ble tennisområdet foreslått omregulert fra friområde til fremtidig boligbebyggelse med blokker. Etter innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken mot slutten av fjoråret, ble saken behandlet i Lillestrøm kommune, og i forrige måned vedtok kommunestyret å beholde nåværende friområde.

Men dette er ikke første gang tennisområdet har skapt debatt. Opprinnelig holdt Strømmen Tennisklubb til i Skolegata. I 1950 ble det innkalt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bygging av nye tennisbaner og klubbhus der klubben holder til i dag.

Ikke alle strømlinger var like fornøyde med den planlagte beliggenheten den gang, og vi siterer utdrag fra leserinnlegg som ble skrevet i lokalavisen i april 1955, under overskriften «Det glade vanvidd»:

«Sover kirketilsynet i Strømmen? Har det intet det har sagt til et slikt anlegg som er plassert 20 meter fra kirkens grunn? Enn Strømmen Vel, som arbeider for stedets forskjønnelse – kan det tolerere et slikt anlegg på en så pen plass i Strømmen sentrum; et fire meters høyt piggtrådgjerde med en flokk halvnakne individer som oppfører krigsdans til alle døgnets tider

Tennisbaner ble det likevel. Familien Laake eide tomta der de to første tennisbanene og klubbhuset ble bygd på dagens anlegg, og Strømmen Tennisklubb inngikk avtale om leie på bygslet tomt. På starten av 1980-tallet forhandlet klubben om oppkjøp av tomta, men klubbøkonomien tillot ikke oppkjøp. Rundt årtusenskiftet kom Ruter Invest ved Rune Henriksen på banen og kjøpte opp tomta fra Laake-arvingene.

Aknes forteller at intensjonen fra den gang var at tennisklubben skulle kunne bruke de to tennisbanene som var i privat eierskap, frem til og med 31. desember 2024. Planen var deretter at Ruter Invest skulle sørge for fire nye baner for Strømmen Tennisklubb etter avtalens utløp. I dag er det firmaet Naturbetong som eier tomta med de to eldste banene, mens de to nyeste banene som ble bygget på midten av 1980-tallet, ligger på kommunal grunn.

Foreløpig er det ikke klart hva som skjer når tennisklubbens leieavtaler går ut ved utgangen av 2024, men det som uansett er avklart, er at det ikke blir boligbebyggelse med blokker.

Stiftelsesdokumentet fra 10. juni 1930

Mikjel Aknes viser oss den gamle boka som inneholder det originale stiftelsesdokumentet fra 10. juni 1930, og vi gjengir noen utdrag fra det historiske dokumentet.

«Aar 1930 den 10. juni holdtes et møte av interesserte for at søke dannet en tennisklubb for Strømmen.»

Stiftelsesmøtet ble holdt i lokalene til Strømmen Trævarefabrikk, og det var 22 personer som møtte opp, og vi kan videre lese at «…. et par interesserte herrer var villige til at stille sig som kautionister for et laan til banens oparbeidelse».

Øivind Damhaug ble valgt som klubbens første formann, og Strømmen Tennisklubb ble enstemming valgt som klubbnavn. Også den gang var det diskusjoner om leie av tomt til tennisbaner. Klubben ønsket en lenger avtale enn de 10 årene som tomtens eier, Sverre Damhaug, var villig til å inngå avtale for.

«Efter forslag av Fossum blev kontingenten satt til kr.20,- pr aar og kr.5,- indskrivningspenger. For 1930 blir at betale for halvt aar pluss indskrivningspenger.»

Klubben var dermed offisielt stiftet.

Strømmen Tennisklubb, stiftelsesdokument 10. juni 1930. Lokalhistorie, idrettshistorie, Strømmen. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Lokalhistorie: Bilde av det originale stiftelsesdokumentet for Strømmen Tennisklubb. Foto: Vårt Strømmen.

Historiske øyeblikk

Fra 60-årsjubileumsheftet som ble utgitt i 1990, har vi plukket noen historiske øyeblikk.

 • 1930: 10. juni ble Strømmen Tennisklubb stiftet. Det første styremøtet ble avholdt 15. juni, og det første medlemsmøtet, med 25 deltakere, ble avholdt måneden etter. 19. september var datoen for første generalforsamling.
 • 1930: «Nytt medlem godtas kun efter enstemmig styrebeslutning» var punkt 3 i klubbloven.
 • 1931: «Formannen hadde således inntrykk av at Strømmen Tennisklubb slett ikke var velkommen på tennisballet i Lillestrøm».
 • 1937: Kontingenten økte til 25 kroner på grunn av klubbens dårlige økonomi.
 • 1940-1946: På grunn av 2. verdenskrig, var det ingen aktiviteter i klubben mellom oktober 1940 og frem til mars 1946.
 • 1948, fra generalforsamlingsprotokollen: «2 friske karer med dragspel gjorde sitt til at stemningen etterhvert nådde faretruende høyder. Vel fornøyd med årets generalforsamling kunne glade tennisspillere traske hjemover utover morgenkvisten.»
 • 1950: Deltakelse i norgesmesterskapet i lagkamp for herrer. Debuten endte med 1-4-tap mot Hamar Tennisklubb.
 • 1950: Ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bygging av to nye baner og klubbhus.
 • 1958: Klubbens baner ved Gamleveien ble tatt i bruk.
 • 1959: Klubben arrangerte sin første C-turnering. Vinner ble Sverre Worren.
 • 1968: Klubben hadde nesten 200 medlemmer, inkludert 49 aktive over 17 år og 45 juniorer. Resten var passive medlemmer.
 • 1969: Egen barnetennisbane ble bygget.
 • 1972: Divisjonstennisen gjorde sitt inntog. Gutta vant alle sine kamper og rykket opp til 5. divisjon, mens damene endte på andre plass i 4. divisjon.
 • 1977: Barnetennisbanen ble lagt ned på grunn av mye bråk fra ikke-medlemmer.
 • 1980: Mikjel Aksnes ble klubbmester for første gang. Ingen andre enn Rolf Sundby og Ove L. Gustavsson hadde vunnet mesterskapet siden 1955.
 • 1980: Klubben feiret sitt 50-årsjubileum 1. november.
 • 1980-1984: Forberedelsesarbeid til bygging av bane 3 og 4. Reguleringsendringen vedtas september 1981. Byggingen av banene startet i 1984.
 • 1982/1983: Forhandlinger om oppkjøp av tomta (med de to første banene) fra grunneier Laakes arvinger. I årsberetningen for 1983/1984 står det at forhandlingene strandet.
 • 1985: For første gang i klubbens historie ble en av klubbens spillere Norgesmester, da Britt Bækkevold vant damesingel + 40 år. Hun deltok også i VM for veteraner.
 • 1985: Klubben vant samtlige førsteplasser i Romeriksmesterskapet for seniorer, både innendørs og utendørs.
 • 1986: Offisiell åpning av bane 3 og 4, de to banene som ligger på kommunal grunn, den 21. juni 1986.
Strømmen Tennisklubb. 50-årsjubileumshefte, 1980. Utstilling med diplomer i klubbhuset. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Forsiden til 50-årsjubileumshefte, utgitt i 1980. Diplomer fra Strømmen Tennisklubb sin historie henger i klubbhuset.

Strømmen Tennisklubb har i dag 80 medlemmer. Det har vært et oppsving rundt tennis-interessen lokalt på Strømmen men også over hele Norge, oppsummerer styreformann Mikjel Aksnes om dagens situasjon for tennissporten.

Hva som skjer med tennisklubben etter dagens leieavtaler løper ut i slutten av 2024, vet han ikke ennå.

Uansett er Strømmen Tennisklubb inne i et jubileumsår. Aksnes forteller at markering av klubbens 90-årsjubileum muligens blir i forbindelse med klubbmesterskapet i slutten av august.