You are currently viewing Strømmen i forandring – byggearbeid og planer for utbygging på Strømmen (del 2)
Strandveien-planene gir plass til opp mot 4.000 innbyggere og blokkbebyggelse inntil 15 etasjer. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen i forandring – byggearbeid og planer for utbygging på Strømmen (del 2)

Etter første del om pågående byggeprosjekter, retter vi nå fokus på kommende prosjekter og planer for flere områder på Strømmen. Planene for Strandveien har vært mye diskutert, men vet du hvor boligprosjektet Fiol skal bygges?

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Vi håper at denne artikkelen gir deg et godt bilde av hvor det planlegges forandringer på Strømmen.

Strandveien (planer)

Et av de mest omtalte utbyggingsområdene i hele Lillestrøm kommune, er Strandveien (nå Ruth Maiers gate på Strømmen). Der legger planene opp til omdiskutert utfylling av Nitelva, blokkbebyggelse på inntil 15 etasjer og 4.000 innbyggere.

Strandveien, Strømmen. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.
Forslag om ca. 1.600 boliger med bebyggelse fra 3 til 15 etasjer. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strandveien, Skjærva, Skjærvaveien, Strømmen Øst, Bråtejordet, Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Splittet politikerne i Lillestrøm kommune: Kontroversielt forslag om utfylling i Nitelva. Foto: Vårt Strømmen.

Les om planene: Inntil 15 etasjer og 4.000 innbyggere (link til artikkel, november 2020)

Les mer: Langt fra enige – Lillestrøm kommune går videre med Strandveien-planene (link til artikkel, desember 2020)

Skjærva skole, Skjærvaveien (planer)

Lillestrøm kommune har planer om ny barneskole i Skjærvaveien. Skjærva skole skal etter planen stå ferdig i 2024, men grunneierne ønsker til sammen 245 millioner kroner for de aktuelle tomtene, som er høyere enn kommunens verdivurdering. Status for Skjærva skole har nylig vært til behandling i Lillestrøm kommune, og det skal forhandles videre samtidig som andre alternativer skal vurderes.

Skjærva barneskole, Skjærvaveien på Strømmen i Lillestrøm kommune. Illustrasjon: Vindeggen Arkitekter AS.
Ny barneskole på Strømmen planlegges i Skjærvaveien ved Nitelva. Illustrasjon: Vindeggen Arkitekter AS.
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strandveien, Skjærva, Skjærvaveien, Strømmen Øst, Bråtejordet, Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Den aktuelle skoletomta består i dag av lager- og industribygg. Flomvollen er til høyre i bildet. Foto: Vårt Strømmen.

Les mer: Skjærvaveien står overfor massiv fornyelse (link til artikkel, september 2020)

Les mer: Skjærva skole på sakslista i Lillestrøm kommune – ser på alternativer (link til artikkel,

Fiol, Skjærvaveien (salgsstart høsten 2021) 

Boligbyggelaget Usbl har kjøpt Skjærvaveien 44, der Maxbo tidligere hadde sine lokaler på Strømmen. Boligprosjektet som har fått navnet Fiol, består av 41 rekkehus og 122 leiligheter fordelt på 5 blokker. Området ligger rett ved Nitelva. Grøntområde? I dette boligprosjektet er det lagt opp til en fotballbane på et mål.

Nytt boligområde på Strømmen: Skjærvaveien 44, boligprosjekt heleid av Usbl
Fremtidens boliger i Skjærvaveien 44 på Strømmen. (Illustrasjon: Usbl.)
Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strandveien, Skjærva, Skjærvaveien, Strømmen Øst, Bråtejordet, Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
3P Logistikkk holder i dag til i Skjærvaveien 44, tomta der Usbl-boligprosjektet Fiol kommer. Foto: Vårt Strømmen.

Les mer: Usbl med pilotprosjekt i nytt boligområde på Strømmen (link til artikkel, april 2020)

Skjærvaveien 22-38 (under planlegging)

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt opp 25 mål tomt i Skjærvaveien 22-38, der boligbygging er under planlegging. Tomtene består i dag av lager- og industribygg.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strandveien, Skjærva, Skjærvaveien, Strømmen Øst, Bråtejordet, Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Stor-Oslo Eiendom skal bygge ut Skjærvaveien 22-38, som nå består av lager- og industribygg. Foto: Vårt Strømmen.

Bråtejordet ned mot Strømmen sentrum

Boligbyggeselskapet Bakke kunne i februar kunngjøre at de har kjøpt 45 mål tomt på Bråtejordet i nærheten av Strømmen stasjon. Utbyggingsområdet er fordelt på fire boligfelt, og tomtene er områderegulert til boligbebyggelse i form av konsentrert småhus/rekkehus- og leilighetsbebyggelse.

Strømmen. Utbygging i Lillestrøm kommune. Strømmen Verksted, Trævarefabrikken, Bråtejordet, Skjærva, Strandveien, Strømsveien. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Bakke Småhus har kjøpt 45 mål tomt i nærheten av Strømmen stasjon. Foto: Vårt Strømmen.

Les mer: Her blir det boliger – håper å komme i gang med produksjonen i 2023 (link til artikkel, februar 2021)

Grønliveien 8 – 12 (privat detaljregulering)

Lillestrøm kommune kunngjorde i oktober 2020 at det er igangsatt arbeid med privat detaljregulering for Grønliveien 8-12. Formålet med planleggingen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende uteareal og parkeringsanlegg.

Grønliveien på Strømmen. Illustrasjon fra planinitiativ til reguleringsplan, datert oktober 2019. Forslagsstiller: Stima Bygg.
Illustrasjon fra Stima Bygg AS sitt planinitiativ til regulering av Grønliveien (oktober 2019).

Les artikkel: Ønske i planitiativet: Inntil 6 etasjer – reguleringsplanarbeid for Grønliveien (link til artikkel, oktober 2020)

Områderegulering for Strømmen Øst

I fjor var områderegulering for Strømmen Øst ute til høring.

Les artikkel: Oppsummering av forslag til områderegulering (link til artikkel, mai 2020)

Les artikkel: Strømmen Øst: Skepsis til nytt kjøremønster – mulig byggestart i 2023 (link til artikkel, juni 2020)

Forslaget som ble sendt i retur: Strømmen stasjon og stasjonsområdet

Da forslaget for Strømmen stasjon og stasjonsområdet ble behandlet i kommunestyret i mai 2020, ble det sendt i retur med krav nye i forhold til trafikksituasjon, grøntområde og parkering.

Strømmen stasjon. Illustrasjonprosjekt, detaljreguleringsplan. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter på vegne av Bane NOR Eiendom.
Kjenner du deg igjen? Strømmen stasjon sett fra Stasjonsveien. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter.

Les mer om forslaget: Forslaget for Strømmen stasjon vekker følelser hos strømlinger (link til artikkel, april 2020)

Fikk du med deg del 1 med fokus på pågående byggearbeid? (link til artikkel, del 1)