You are currently viewing Hva hadde egentlig vært på Strømmen hvis ikke storsenteret var her?
Ole Herredsvela (teknisk sjef), Jannicke Bergmann (markedssjef) og Per Kristian Trøen (senterleder). Foto: Vårt Strømmen.

Hva hadde egentlig vært på Strømmen hvis ikke storsenteret var her?

9.mai i 1985 åpnet dørene på Strømmen Storsenter for første gang, og det den gang store senteret med 39 butikker var et faktum. Vi spoler tiden fremover til 2020, og Vårt Strømmen møter senterleder Per Kristian Trøen, markedssjef Jannicke Bergmann og teknisk sjef Ole Herredsvela i forbindelse med senterets 35-årsjubileum. Hvilken betydning har Strømmen Storsenter hatt for Strømmen som sted, er det vi ønsker svar på.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Da pleier jeg å sitere Alf Stefferud, sier Bergmann og fortsetter med sitatet til lokalhistorikeren.

«Hadde det ikke vært for Strømmen Storsenter, hadde Strømmen som handelssted vært dødt. Hva hadde det egentlig vært på Strømmen hvis ikke Olav Thon kjøpte tomta her?»

Olav Thon på Strømmen Storsenter i 2017 ved siden av Lego-byste av seg selv. Foto: Strømmen Storsenter.
Olav Thon ved siden av Lego-bysten av seg selv, på Strømmen Storsenter høsten 2017. Foto: Strømmen Storsenter.

Det kan oppfattes som krasse ord, men det er et reelt spørsmål. Hva hadde det egentlig vært på Strømmen uten et av Norges største og mest populære kjøpesentre? I 1978 ble Strømmen Staal nedlagt og hundrevis av arbeidsplasser gikk tapt. Olav Thon kjøpte bygningsmassen, men det var først etter flere år at det ble gitt klarsignal for å starte handelsvirksomhet i lokalene.

Ikke bare et kjøpesenter, men en stedsutvikler

Åpningen av Strømmen Storsenter var starten på en ny tid på Strømmen. Stedet var tidligere kjent for sine to store fabrikker, Strømmens Verksted og Strømmen Staal. På det meste var det 1.300 – 1.400 ansatte på de to fabrikkene til sammen.

Strømmen Staal. Strømmens Verksted. Historie. Foto: Nasjonalbiblioteket.
Historie: Strømmen Staal på 1950-tallet. Bygningsmassen ble kjøpt av Olav Thon i 1978. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Til sammenligning er det nå i overkant av 2.000 hel- og deltidsansatte knyttet til kjøpesenteret.

Strømmen Storsenter har hatt noe med stedsutviklinga av Strømmen å gjøre, som et sted der folk jobber og ikke minst flytter til, bor og bosetter seg i, forteller Ole Herredsvela.

Et stort kjøpesenter gir økt trafikk, men noe som er mindre kjent, er hvordan Olav Thon har bidratt til å redusere presset på infrastrukturen.

Olav Thon har utvikla store deler av sentrum, og bidratt til infrastruktur, fortsetter Storsentets tekniske sjef og påpeker blant annet forskuttering av den viktige Blåkolltunnelen, ved innfarten til stedet Strømmen.

Per Kristian Trøen forteller om da Strømmen Storsenter skulle bygge parkeringshus.

Skulle man få tillatelse til å bygge et nytt parkeringshus i 1997, stilte Skedsmo kommune også krav til at det skulle være leiligheter i forbindelse med det nye bygget.

Det resulterte i 44 nye leiligheter i sørenden av P-huset. I møterommet på senterkontoret er det et stort bilde over hele Strømmen sentrum, og senterlederen peker på og viser flere utbyggingsprosjekter som Thon Eiendom har stått bak siden tiden rundt tusenårsskiftet og frem til nå, og han nevner i forbifarten Strømmen Verksted-tomta der det også skal bygges rundt 300 leiligheter.

Olav Thon Gruppen alene har stått og står for bygging av rundt 1.000 leiligheter, fortsetter senterlederen.

Strømmen Verksted. Utbygging på Strømmens Verksted-tomten. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Strømmen Verksted: Byggetrinn 1 på den gamle verkstedstomta skal stå klart til innflytting i 2021. Foto: Vårt Strømmen.

Kjøpesenteret som startet med 39 butikker i 1985 er kjernen til denne utviklingen. Mange av de som tidligere bodde i eneboliger, har flyttet til leiligheter.

Det har vært veldig mange strømlinger, Strømmen-familier, som har kjøpt leiligheter rundt på hele Strømmen og dermed «frigjort» hus, hvor det har kommet nye familier inn i Strømmen-samfunnet.

Trøen påpeker at dette har vært en viktig del av den dynamiske utviklingen av stedet Strømmen.

Jannicke Bergmann legger til et godt poeng om betydningen senteret har for yngre mennesker i området, som arbeidsplass.

Det er også viktig i forhold til hva Strømmen Storsenter har betydd, for ungdom spesielt som får sin første jobb og kommer seg ut i arbeidslivet, sier hun.

Kjøpesenteret har gjennomgått flere utbygginger opp gjennom årene, i 1990, 1997 (parkeringshus), 1999, 2003 og 2006, men det store grepet var i 2012. Da kom det 85 nye butikker og tallet på butikker og spisesteder økte til 200. Det har gjort kjøpesenteret til det største i antall butikker på landsbasis, med tilhørende omsetning helt i toppsjiktet.

Strømmen Storsenter på slutten av 1980-tallet. Det var 39 butikker på senteret da det åpnet i 1985. Foto: Strømmen Storsenter.
Strømmen Storsenter på slutten av 1980-tallet. Det var 39 butikker på senteret da det åpnet i 1985. Foto: Strømmen Storsenter.

35-årsjubileum, men den store jubileumsfesten uteblir

Året 2020 kommer til å huskes aller best for 12. mars, dagen da Norge ble snudd på hodet og koronatiltakene trådte i kraft.

Vårt Strømmen lurer likevel på om senteret har noen planer i forhold til 35-årsjubileumet.

Det hadde vi jo, men alle planene er avlyst, eller i det minste satt på vent, svarer Jannicke Bergmann som er ansvarlig for senterets aktiviteter og underholdning.

Tydelig rørt av å tenke på det hun og markedsavdelingen egentlig hadde planlagt i forbindelse med 9. mai, forteller markedssjefen litt rundt tankene senteret hadde om markeringen.

Det handlet om at Strømmen er et Storsenter, men det er menneskene bak som betyr noe, avslører hun.

Menneskene som har skapt den historien, skulle dele disse historiene.

Senterlederen bryter inn.

Et virus satte midlertidig stopp, men konseptet kan brukes en annen gang, forteller Per Kristian Trøen.

Vi skulle hatt noe for alle målgruppene våre, våre gode lojale gjester, og ikke minst for de ansatte her, fortsetter han.

Alle tre synes det er synd at de ikke markere 9. mai på måten som de hadde tenkt.

Etter et godt 2019 med 5,8 millioner besøkende, var Strømmen Storsenter inne i en god trend på starten av året i år.

Vi hadde god besøksvekst i januar og februar i år. «Best ever», avslutter senterlederen.

Selv om jubileumsmarkeringen ikke blir som planlagt i et år preget av koronasituasjonen, kan ingen frata Strømmen Storsenter faktumet at senteret åpnet dørene for første gang 9. mai for 35 år siden.

Når alt kommer til alt, er det ikke dagen 9. mai som er viktigst, men senterets 35 år lange historie med mange høydepunkter og begivenheter, og ikke minst at Norge som samfunn begynner gradvis å komme tilbake til normalen, den nye normalen.

I et år der hele landet har vært i en krisesituasjon, kan Strømmen Storsenter igjen begynne å fokusere på å se fremover, fortsette å skape historie og forbli en viktig del av identiteten til Strømmen.

Strømmen Storsenter. Galleri på senterkontor. Historie. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Galleriet i gangen på senterkontoret bærer preg av Strømmen Storsenters 35 år lange historie. Foto: Vårt Strømmen.