You are currently viewing – Vi anser dette som en stoppordre!
Forslaget for Strømmen stasjon og stasjonsområdet ble sendt i retur. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter, fra Illustrasjonsprosjekt (2020).

– Vi anser dette som en stoppordre!

Flere Strømmen-saker var på sakslista under møte i Lillestrøm kommune på onsdag. Forslaget for Strømmen stasjon ble sendt tilbake med nye krav til et nytt forslag, men også områderegulering for Strømmen Øst og detaljregulering for Sagelva barnehage ble behandlet i hovedutvalget for miljø og samfunn.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Forslaget for Strømmen stasjon og stasjonsområdet sendt i retur

Uttalelsen «Vi anser dette som en stoppordre!» tilhører Arbeiderpartiets Ulf Erik Bakke, som er nestleder i hovedutvalget for miljø og samfunn.

Partiet hans så på forslaget til detaljregulering for Strømmen stasjon som en kompromissløsning.

For et nytt forslag, må planområdet utvides med kulvert/undergang mellom krysset Sagbruksveien/Bråteveien og forbi Slorahallen, som ligger i Fjellhamarveien. I tillegg stilles det krav om større sammenhengende grøntområde, som igjen gir mulighet til å bygge ytterligere i høyden. Minimum 175 parkeringsplasser under bakkenivå må også inkluderes i et nytt forslag.

Lederen av hovedutvalget for miljø og samfunn, Senterpartiets Karoline Therese Mihle-Koller, er klar over at prosjektet vil utsettes i lang tid, men hun er ikke enig i påstanden om at dette er en stoppordre.

Strømmen Øst og Sagelva barnehage

Når det gjelder områderegulering for Strømmen Øst, legges denne saken ut til offentlig høring i perioden juni/august.

Bakke påpeker at Arbeiderpartiet ønsker å ivareta antallet trær i Strømsveien, mens Mihle-Koller forteller at Senterpartiet er nøye med å følge opp at bygghøydene i grensesonen mot småbebyggelsen ikke overstiger 2-3 etasjer.

Hovedutvalget for miljø og samfunn støtter kommunedirektørens anbefalning om vedta detaljregulering for Sagelva barnehage, og denne saken sendes dermed videre til behandling i formannsskapet og kommunestyret.