You are currently viewing – Alle elever og lærere er utrolig flinke!
Bråtejordet skole ved hovedinngangen. Foto: Vårt Strømmen. Innfelt: Rektor Sandra Kristina Hansen. Foto: Privat.

– Alle elever og lærere er utrolig flinke!

Bråtejordet skole med mer enn 400 ungdomsskoleelever, ble stengt ned over natta i marsmåned. Etter to måneder, ble skolen gjenåpnet fra tirsdag 12. mai. Vi har vært i kontakt med rektor Sandra Kristina Hansen om hvordan disse månedene har vært, og hvordan det har vært å åpne opp skolen for de mange elevene igjen.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Krevende omlegging, men også et kompetanseløft

Hvordan var det å legge om undervisningen til “fjernundervisning” da skolene ble stengt over natta, fra og med den 13. mars?

Å legge om undervisningen til hjemmeundervisning var en krevende prosess og spesielt da alt skjedde på så kort tid. Det var noen indikasjoner på at samfunnet skulle «strammes inn», men det ble kanskje litt mer omfattende og inngripende enn mange tenkte, svarer rektoren og legger til at forberedelsene til nedstengingen var vanskelig.

Vi hadde selvsagt noen diskusjoner i forkant av stengingen av skolen, men vi opplevde at det var vanskelig å ta noen avgjørelser eller se hvordan vi skulle gjennomføre dette uten å ha en visshet om at det faktisk skulle skje og hvilke føringer skolene fikk fra regjeringen og UDIR.

Hun forteller at Bråtejordet skole er godt rustet innenfor IT, og at elevene har hver sin iPad. I forbindelse med kommunesammenslåingen, har det blitt innført nye systemer for kommunikasjon og samhandling. Det nye systemet har gitt utfordringer men også et kompetanseløft.

Fordi systemene var så nye så ble det krevende for både ansatte og elever å sette seg inn i alle funksjoner på så kort tid, men vi har alle hatt en bratt læringskurve, og rent utviklingsmessig så har dette vært et løft innenfor digital kompetanse.

Digitalt undervisningsopplegg

Rektoren forteller at lærerne ved skolen i hovedsak har gitt gode tilbakemeldinger på undervisningsopplegget i perioden Bråtejordet skole var stengt.

Når de først har kommet inn i rutiner og blitt kjent med systemene så har man sett at mer og mer faller på plass og at kommunikasjonen blir enklere.

Men, alle lærerne har savnet å kunne se elevene sine, kunne ha tilfeldige samtaler når man treffer dem i friminutter og det å kunne følge dem opp med daglige fysiske møter, legger hun til.

Med over 400 ungdomsskoleelever, er det naturlig at elevene har opplevd undervisningen i korona-situasjonen forskjellig.

Mange elever har opplevd hjemmeskole som veldig bra. Noen mener at det var lettere å få hjelp, mens andre syns det var vanskelig å navigere seg i den digitale jungelen. Jeg tror alle elever har savnet å være sammen med venner, oppleve læringsfelleskapet som er i det fysiske klasserommet og å få sett og snakket med læreren sin, sier Hansen og trekker frem at dette gjorde situasjonen vanskeligere etterhvert som ukene gikk.

Mot slutten opplevde vi at flere elever begynte å streve med motivasjonen. Det å miste fellesskapet, å lære sammen med noen andre, er viktigere enn hva mange har trodd.

Korona-situasjonen har også påvirket hverdagen hjemme hos ungdommene.

For foresatte har det nok vært krevende å måtte følge opp egne barn i en annerledes hverdag. Heldigvis er elevene våre i en aldersgruppe hvor man kan forvente noe selvdisiplin og ansvar for de forpliktelsene man har. Likevel ser vi at mange elever har trengt å ha sine foresatte der for å motivere dem til å arbeide.

Strømmen / Skjetten: Bråtejordet skole. Ungdomsskole i Lillestrøm kommune. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
April 2020: Alle sykkelstativene ved Bråtejordet skole var tomme midt i skoletiden. Foto: Vårt Strømmen.

Fornøyd med den gradvise gjenåpningen

Bråtejordet skole åpnet gradvis fra og med tirsdag 12. mai da 10. trinn startet på skolen igjen. Dagen etter var det 9. trinn som stod for tur, og til slutt 8. trinn på torsdagen. Alle trinnene har forskjellig oppmøtetidspunkt i skolegården, og de avslutter skoledagen på forskjellige tidspunkt for å unngå oppsamling av for mange elever samtidig.

Den gradvise gjenåpningen av skolen har gått fint. Det har vært mye nytt vi må forholde oss til, forteller Hansen.

For ungdomsskolen er smittevern prioritert, og alle regler og rutiner må innarbeides. Rektoren trekker frem at elever og lærere synes det er krevende med vaskerutiner og å holde avstand. I tillegg er friminuttene oppdelt annerledes enn til vanlig.

Elever savner å kunne være sammen med andre elever enn dem i klassen, og de savner de vanlige aktivitetene. Bortsett fra dette så syns vi at det går bra, forteller rektoren ved Bråtejordet skole, før hun avslutter med ros til ungdommene og lærerne ved skolen.

Alle elever og lærere er utrolig flinke!