You are currently viewing Strømmen sidebane: En museumsbane i Sagdalen
En av de gamle vognene som Sagelvas Venner skal rehabilitere, lesses av i Kølabånn. Foto: Svein O. Arnesen.

Strømmen sidebane: En museumsbane i Sagdalen

Sagelvas Venner som ble startet i 2002, har jobbet med flere store prosjekter for å ivareta Strømmens historie, med blant annet Strømmensaga og Strømmenkverna som er oppført i Mølleparken. Nå har det praktiske arbeidet med neste store prosjekt, Strømmen sidebane, startet.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

I sommer har foreningen fått levert skinner og sviller, og vogner til Sagdalen. Vårt Strømmen tok derfor kontakt med Svein O. Arnesen som er lederen av Sagelvas Venner, for å høre mer om prosjektet.

Idéen om en kort museumsbane med tidstypiske vogner til minne om Norges første industrijernbane ble født høsten 2016, forteller Arnesen.

Frem til i år har prosjektet stort sett dreid seg om papirarbeid med planer, finansiering og kommunikasjon med offentlige myndigheter.

I disse dager starter det praktiske med rehabilitering av vognene.

De gamle vognene ble hentet fra Krøderbanen til Kølabånn i Sagdalen, mens skinner og sviller ble levert i forrige måned.

Strømmen sidebane. Sagelvas Venner. Togvogner. Skinner og sviller. Lokalhistorie. Foto: Svein O. Arnesen.
Skinner og sviller ble fraktet til Sagdalen i juni. Foto: Svein O. Arnesen.

Politikerne i det tidligere Skedsmo kommune har vært meget positive til prosjektet. Nå venter vi på svar fra Lillestrøm kommune på vår søknad om byggetillatelse, fortsetter Arnesen.

Vognene som skal være med i utstillingen, har behov for restaurering.

Ferdig fundament med skinneanlegg fra 1920-tallet og rehabiliterte vogner kan kanskje bli ferdig høsten 2021, svarer han på spørsmål om når det forventes at utstillingen er klar.

Det er under forutsetning at det ikke kommer tidkrevende overraskelser, og foreningen er også avhengige av at flere personer melder seg til å ta del i det nødvendige dugnadsarbeidet som starter etter ferien.

Strømmen sidebane. Sagelvas Venner. Togvogner. Skinner og sviller. Lokalhistorie. Foto: Svein O. Arnesen.
På plass i Kølabånn i Sagdalen: Gamle vogner, skinner og sviller. Foto: Svein O. Arnesen.

Historien om Strømmen sidebane

Under byggingen av hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll i 1852-54, ble det reist krav fra sageierne langs Sagelva om at det måtte bygges et jernbanespor langs elva for transport av tømmer til sagene og ferdig trevirke fra sagene inn til Christiania. Hovedgrunnen til kravet var at elvepassasjen under den nye jernbanebrua mellom Rælingen og Lillestrøm ble så smal at det ikke lenger ble mulig å fløte tømmeret opp til Skjærvagapet.

Stortinget behandlet saken, og høsten 1852 ble det vedtatt at banen skulle bygges etter samme normer som hovedbanen. Sidebanen ble ferdig og tatt i bruk våren 1853, i god tid før åpning av Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvoll 1. september 1854.

(Historien om Strømmen sidebane er oppsummert av Svein O. Arnesen, Sagelvas Venner.)