You are currently viewing Brannforsøket kunne vært katastrofalt for Strømmen sidebane-prosjektet
Sigaretthull i presenningen: Trevogna fra 1922 kunne brent ned. Foto: Sagelvas Venner.

Brannforsøket kunne vært katastrofalt for Strømmen sidebane-prosjektet

Vårt Strømmen har tidligere skrevet om det pågående prosjektet til Sagelvas Venner, Strømmen sidebane. To gamle vogner skal pusses opp til museumsbanen som skal bygges ved Sagstien i nærheten av kunstverket Syklus.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

I påsken ble det oppdaget forsøk på brannstiftelse på presenningen som dekker den gamle trevogna fra 1922, og det kunne fått katastrofale følger for hele projektet hvis vogna hadde brent ned. Siden det er brent to hull i presenningen, er det neppe snakk om uhell.

– Det ene med en sigarett og det andre antagelig med lighter, forteller Ragnar Halgunset som er nestleder i Sagelvas Venner. Han legger til at mye søppel som øl- og brusbokser, sigarettpakker og lignende legges igjen der vognene oppbevares i Kølabånn.

Strømmen sidebane, Sagelvas Venner, jernbanehistorie / museumsbane. Foto: Sagelvas Venner.
Forsøkt antent med lighter? Forsøpling på bildet til høyre. Foto: Sagelvas Venner.

Sagelvas Venner ønsker gjerne å bli varslet hvis turgåere i området ser uønsket aktivitet der vognene oppbevares. I Mølleparken der Strømmensaga og Strømmenkverna står, har ikke foreningen opplevd tilfeller av større hærverk.

Avduking av Strømmen sidebane-prosjektet trolig i 2022

Dugnadsånd driver prosjektene til Sagelvas Venner. På den flate godsvogna startet restaureringen i fjor, og nå gjenstår kun mindre arbeid med å skru fast tregulvet og ordne jernstakene som holdt på plass tømmerstokkene.

– På den andre vogna skal vi legge på nytt takbelegg, skifte all utvendig panel og sandblåse understellet. Så skal hele vogna males med tidsriktig farge, sort understell og NSB-rød på overbygget, sier Halgunset.

Panelet som skal brukes, må spesialbestilles fra et høvleri for å få det mest mulig identisk med slik vogna var ny i 1922.

Strømmen sidebane, Sagelvas Venner. Historisk museumsbane. Gamle togvogner. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
De gamle vognene fotografert i Kølabånn i sommer, før rehabiliteringen ble påbegynt. Foto: Vårt Strømmen.

– Når det gjelder viadukten er fundamentene ferdige og det er klart for å begynne å bygge. Alle materialene ligger lagret i Kølabånn og må sorteres og transporteres opp til byggeplassen, sier nestlederen i Sagelvas Venner.

Strømmen sidebane-prosjektet krever mye dugnadsarbeid, og korona-situasjonen har stor innvirkning på fremdriften.

– Målet var å bli ferdig i år, men det er mange dugnadstimer som gjenstår så det kan hende at avdukingen ikke blir før i 2022, avslutter Halgunset.