You are currently viewing Politikk: Flere Strømmen-saker på sakslista i Lillestrøm kommune
Forslaget legger opp til at det bygges bolig- og næringsbygg i dagens stasjonspark på Strømmen. Foto: Vårt Strømmen.

Politikk: Flere Strømmen-saker på sakslista i Lillestrøm kommune

Hovedutvalg for miljø og samfunn i Lillestrøm kommune, har flere Strømmen-relaterte saker på sakslista når utvalget holder møte onsdag 27. mai. Dette handler om Strømmen stasjon og stasjonsparken, Strømmen Øst og Sagelva barnehage.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Detaljreguleringsplan for Strømmen stasjon – Ny førstegangsbehandling

Denne saken ble utsatt da hovedutvalg for miljø og samfunn holdt møte 29. april.

Les oppsummering av planforslaget: Forslaget for Strømmen stasjon vekker følelser hos strømlinger

Områdereguleringsplan for Strømmen Øst – Ny førstegangsbehandling

Les oppsummering av forslaget for områdereguleringsplan: Områderegulering for Strømmen Øst på sakslisten

Detaljregulering for Sagelva barnehage – Andregangsbehandling

Detaljregulering for Sagelva barnehage. Illustrasjon fra planforslag. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.
Detaljregulering for Sagelva barnehage, illustrert i planforslaget. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.

Oppsummering hentet fra saksframlegget, som ligger offentlig tilgjengelig på Lillestrøm kommunes nettside:

Planforslaget har til hensikt å reetablere og utvide eksisterende barnehage på Strømmen. Nye Sagelva barnehage foreslås med 12 avdelinger, med plass til 183 barn og 48 ansatte. I tillegg skal reguleringsplanen bedre tilbudet for gående og syklende til og fra barnehagen, samt sikre opparbeidelse av eksisterende tursti og en tryggere trafikksituasjon. Dagens arealbruk videreføres med funksjonene barnehage, sambruksparkering med Slora idrettspark, offentlig friområde og tursti langs Sagelva.

Konklusjon: Med bakgrunn i foreliggende saksframstilling og forslag til endringer, anbefaler kommunedirektøren at reguleringsplanen vedtas.

Saken skal behandles videre i formansskapet 3. juni og i kommunestyret 17. juni.

Møtet i hovedutvalget kan følges direkte

Hovedutvalg for miljø og samfunn starter møtet kl.18, og det kan følges direkte på lillestrom.kommunetv.no (ekstern link).