You are currently viewing Strømmen Øst, offentlig ettersyn: Kun et par innsendte innspill
Strømmen Vel med uttalelse om blant annet det gamle rådhuset og trafikksituasjonen. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen Øst, offentlig ettersyn: Kun et par innsendte innspill

Forslag til områdereguleringsplan for Strømmen Øst ligger ute til offentlig ettersyn, og fristen for innspill er 27. august. Både Strømmen Vel og Utviklingsgruppe Strømmen ser viktigheten av en helhetlig vurdering av trafikksituasjonen på Strømmen.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

Vårt Strømmen har tidligere skrevet om forslaget til områderegulering for Strømmen Øst:

Anders Jørstad som er prosjektleder for byutviklingsavdelingen i Lillestrøm kommune, bekreftet tidligere i uka at det kun har kommet to bemerkninger hittil. De var fra henholdsvis Fylkesmannen i Oslo og Viken og Strømmen Vel.

– Fylkesmannen er opptatt av strenge parkeringsnormer, god støyhåndtering (Strømmen Øst ligger i et avviksområde jf kommuneplanen hvor det tillates høyere støyverdier under visse forutsetninger), og boligsosiale forhold (som å legge til rette for et variert utvalg av boliger), svarer Jørstad i e-post til Vårt Strømmen, og legger til at velforeningen har tatt for seg flere temaer i sitt inspill:

Strømmen Vel har en lang og grundig gjennomgang av de viktigste temaene, slik som trafikksystem, parkering, byggehøyder og grønnstruktur.

Han legger til at de fleste bemerkningene erfaringsmessig kommer mot slutten av høringsperioden.

Strømmen Vel – Omfattende uttalelse over seks sider

Da vi var i kontakt med Strømmen Vel tidligere denne måneden, kunne styreleder Hans-Olaf Lier fortelle at velforeningen hadde fått noen innspill fra medlemmer på e-post, og at de har hatt møte med den gamle Strømmen Øst-aksjonsgruppen. Velforeningen sendte inn sin høringsuttalelse tirsdag 11. august.

Noen korte utdrag fra Strømmen Vels høringsuttalelse:

  • Høyder: Det er viktig at høydebegrensningene på 3 – 6 etasjer langs Strømsveien overholdes, og at der det er småhusbebyggelse i bakkant, ikke overstiger 2 – 3 etasjer.
  • Gamle Rådhuset og rådhusparken: Velforeningen mener at områdereguleringsplanen må ha noen tanker omkring utvikling av både bygning, plassen og parken til beste for lokalmiljøet og ikke legge vekt på hensyn som f.eks. fylke eller stat måtte ha.
  • Grønne lunger: Velforeningen ser det som vesentlig for byutviklingen i Strømmen at grønne lunger prioriteres i mest mulig grad.

Strømmen Vel presiserer spesifikt i sin oppsummering at en helhetlig trafikkstrategi for Strømmen må utarbeides før det er for sent. Velforeningen ønsker velkommen en sentrumsutvikling i Strømmen og fornying av Strømsveien, men de oppfordrer samtidig kommunen til å gjøre sitt ytterste i å imøtekomme foreningens innspill til justeringer.

Arrangerer møte om trafikksituasjonen på Strømmen

Utviklingsgruppe Strømmen, en relativt ny tverrpolitisk og tverrfaglig gruppe som jobber for fremtiden til Strømmen, har tatt initiativ til et møte for å diskutere den helhetlige trafikksituasjonen på Strømmen.

Nils Petter Bryde i utviklingsgruppen forteller til Vårt Strømmen at representanter fra utbyggere (Olav Thon Gruppen og Bane NOR), Viken fylke, Lillestrøm kommune (ordføreren og avdeling for analyse og strategi) og også flere foreninger, skal delta i møtet som arrangeres rett før helgen.

På spørsmål om utviklingsgruppen kommer til å sende inn eget innspill vedrørende områderegulering for Strømmen Øst, svarer han at det ikke er sikkert ennå, men at Utviklingsgruppe Strømmen ser på det som en viktig sak å se helhetlig på trafikksituasjonen og trafikkbildet på Strømmen.