You are currently viewing Strømmen-navnet i fokus – ute av parantesen
Kommunens omtale av Strømmen i kommuneplanens arealdel, har skapt debatt og engasjement. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen-navnet i fokus – ute av parantesen

Det er liten tvil om hvilken sak i Lillestrøm kommune som har skapt størst interesse og engasjement på Strømmen. Hvordan Strømmen ble omtalt, eller rettere sagt ble tilsidesatt, i kommunes langsiktige arealstrategi, har skapt debatt i sosiale medier, leserinnlegg og engasjement.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Kommunikasjon og markedsføring på Strømmen, Skjetten, Lillestrøm og Romerike: Tekst, foto, distribusjon (innholdsproduksjon). Digital markedsføring, banner / annonse og annonsørinnhold / content marketing. Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Kommunestyret hadde arealstrategi og kommunens arealdel til behandling 8. september, og nå er det endelig avklart: Strømmen er ute av parantesen.

Det var formuleringen “70 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal styres til prioritert vekstområde i Lillestrøm by (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller)” som ikke falt i god jord hos de med et hjerte for stedet Strømmen.

Leste du denne kommentaren? Strømmen i en parantes: Om nedprioriteringen av Strømmen-navnet (link til artikkel, august 2021)

Strømmen, en del av byvekstområdet

Da formannskapet hadde saken til behandling 1. september ble formuleringen “Lillestrøm by (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller)” endret til “Regionby: Bebyggelsen i Strømmen, Lillestrøm og Kjeller“, men heller ikke den formuleringen ble stående.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i onsdagens møte:

Regionsbyen skal i dokumentet heretter omtales som Strømmen, Lillestrøm by og Kjeller (byvekstområdet)” og “I dokumentet skal Strømmen, Lillestrøm by og Kjeller brukes konsekvent når byvekstområdet omtales“.

Også Strømmen-skiltene som har vært savnet på innfartsveiene til Strømmen, skal på plass igjen. Strømmen er og forblir Strømmen.