You are currently viewing Aktiv og glad på Strømmen
Harald Gjervik i Strømmen IF håper et nytt lavterskeltilbud vil fylle stadion med aktive og glade barn.

Aktiv og glad på Strømmen

Strømmen IF og Strømmen Sparebank inngår samarbeid om nytt aktivitetstilbud for de minste skolebarna på Strømmen. Prosjektet “Aktiv og glad” skal aktivere 1. og 2. klassinger fra høsten av.

– Vi ønsker å fjerne den økonomiske terskelen for 6-7-åringer å starte med fysisk aktivitet, forteller Harald Gjervik som er daglig leder i Strømmen IF.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Selve treningsaktiviteten skal være gratis, og det stilles ingen krav til spesielt utstyr. Det eneste kravet er at en registrer seg som “Aktiv og glad”-medlem i klubben, noe som koster kr 200,- per år.

Det nye tilbudet skal prøves ut i samarbeid med Sagdalen skole etter sommerferien.

– Vi har kapasitet til å ta i mot ca. 100 førsteklassinger og ca. 100 andreklassinger, fortsetter Gjervik.

Hvert av trinnene vil få aktivitetstilbud en dag hver i uka. Aktiviteten blir organisert som stasjonstrening, noe som innebærer mindre grupper med stasjonsaktiviteter. Det vil være snakk om generell fysisk aktivitet og mye lek med ball.

Strømmen IF stiller med instruktører til prosjektet, men på lenger sikt er planen å fase inn foresatte som instruktører.

Fotballklubben ser på det som viktig at barn fra ung alder får gode treningsvaner. Antallet aktive i klubben har i flere år vært fallende, og i år har korona-perioden i tillegg gjort at flere har falt fra. Dette er ikke noe som er unikt for Strømmen og Strømmen IF, men en generell trend i samfunnet. Stillesitting er et problem, og “Aktiv og glad” er noe av det klubben kan gjøre for å forsøke å snu trenden.

Gjervik håper at et lavterskeltilbud som “Aktiv og glad” vil bli tatt godt imot og at Strømmen Stadion vil fylles med aktive og glade barn.