You are currently viewing Strømmen i en parantes: Om nedprioriteringen av Strømmen-navnet [KOMMENTAR]
Kommunens omtale av Strømmen i kommuneplanens arealdel, har skapt debatt og engasjement. Foto: Vårt Strømmen.

Strømmen i en parantes: Om nedprioriteringen av Strømmen-navnet [KOMMENTAR]

I Lillestrøm kommunes langsiktige arealstrategi og planprogram til kommuneplanens arealdel for 2022-2034, settes Strømmen inn i en parantes i omtale av Lillestrøm by. Samtidig er det et faktum at skiltene med Strømmen-stedsnavnet er borte fra alle innfartsveier til stedet. Det har de siste dagene skapt massiv debatt og engasjement i Strømmengruppa på Facebook.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

«Strømmen skal ikke være et tettsted lenger, bare en del av Lillestrøm by», er starten på innlegget som Jorunn Lilleby la ut i Strømmengruppa 18. august, der hun refererer til kommunens arealstrategi og planprogram som skal behandles av formannskapet 25. august og kommunestyret 8. september.

I forslaget til langsiktig arealstrategi, omtales Lillestrøm by, Sørumsand, Fetsund, Frogner og Skedsmokorset som prioriterte vekstområder i Lillestrøm kommune.

Strømmen er riktignok med i planen som et prioritert vekstområde, men satt i én parantes bak Lillestrøm by, sammen med Kjeller. I planstrategien for 2020-2023 nevnes Strømmen også som en del av bybåndet, mens det påpekes spesifikt at Kjeller over tid skal utvikles som en ny bydel i Lillestrøm by.

Det er med rette at nedprioriteringen av Strømmen-navnet skaper debatt, engasjement og følelser.

Strømmen er ikke bare et navn. Strømmen handler om identitet, tilhørighet og lokalsamfunn, kultur og historie. Strømmen har eksistert som sted i flere hundre år lenger enn Lillestrøm.

Strømmen er et stort og betydelig tettsted i Lillestrøm kommune, handelssenteret i kommunen med et av Norges aller største kjøpesentre, Strømmen Storsenter, som tiltrekker seg besøkende fra hele Romerike og andre steder. Strømmen er ikke en bydel eller en integrert del av Lillestrøm by.

Å begrense, eller å utelate, bruk av Strømmen-navnet i kommunale saker og dokumenter, bidrar gradvis til å fjerne betydningen av stedsnavnet.

Er det kommunepolitikernes intensjon å «fjerne Strømmen»? «Strømmen er et tettsted med sin egen identitet, og det er ingen intensjon i langsiktig arealstrategi om noe annet», uttaler Lillestrøm kommunes administrasjon i en artikkel i Romerikes Blad lørdag 21. august.

Hva er egentlig intensjonen? For eksempel, hva med planene for Strandveien? Hvor ligger dette området, som i saksdokumenter og av flere politikere omtales som en ny bydel? Ligger det området i byen Lillestrøm eller på Strømmen?

«Alle» som har røtter i Lillestrøm og på Strømmen, vet at Nitelva skiller Lillestrøm og Strømmen.

Hva med Romerikes Blad? I artiklene som har blitt skrevet om de nevnte Strandveien-planene, hvor ofte har Strømmen blitt nevnt? Ved å omtale planene om den nye bydelen, som Strandveien i Lillestrøm kommune, omgås bruk av Strømmen-navnet også til en viss grad i «lokalavisa».

Lørdag 21. august skriver Romerikes Blad en 2-siders artikkel om temaet som denne kommentaren omhandler, om hvordan Strømmen omtales i kommuneplanen. Dagen etter skriver samme avis en nettartikkel om en fotoboks som ligger på Jenseberget i Lillestrøm. «Hvor i Lillestrøm ligger Jenseberget?», må det være lov å spørre.

Politikere fra SP, Folket Røst og Fremskrittspartiet var de eneste som stemte for førstnevnte partis forslag tidligere i år, da de ønsket å legge mer vekt på omtale av Strømmen i arealstrategien. Ungdomsrådet i kommunen kom for noen dager siden med en uttalelse om at også de ønsker mer synliggjøring av Strømmen i planene.

Det er jo bare et navn sier noen, men er et stedsnavn bare et navn? Handler ikke et stedsnavn om identitet, kultur og historie? Og når er det greit å skyve noens identitet, kultur og historie ut på sidelinjen?

Arnt Erik Isaksen, redaktør i Vårt Strømmen

Arnt Erik Isaksen - Redaktør Vårt Strømmen - vårtstrømmen.no