You are currently viewing Kommunedirektøren anbefaler ikke fast leieavtale – badeland på Strømmen
Lillestrøm kommmune har badeland på Strømmen på sakslista i februar og mars. Illustrasjonsfoto.

Kommunedirektøren anbefaler ikke fast leieavtale – badeland på Strømmen

Kommunestyret i Lillestrøm kommune fattet i fjor høst vedtak om at kommunedirektøren skulle fortsette en prosess med idretten og Thon-gruppen angående badeland på Strømmen. Kommuneadministrasjonen, i tillegg til Lillestrøm idrettsråd, har i etterkant hatt to møter med Thon-gruppen.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no: Savner du noen å snakke med når du trenger hjelp og veiledning fra banken? Møt Lene, Solveig, Kenneth, Dan og Hilde! Velkommen til oss i Støperiveien 40 i Strømmen. Du kan ringe kundesenteret på telefon 64 84 52 50.

Når saken nå skal opp i ny behandling i Lillestrøm kommune i februar og mars, er kommunedirektørens innstilling: «Lillestrøm kommune inngår ikke en fast leieavtale med Thon-gruppen om disponering av bade- og svømmeanlegg.»

Ikke enighet om leieavtalens omfang

I følge saksfremlegget ønsker Thon-gruppen en langsiktig leieavtale som omfatter skole, helse og idrett, mens kommunestyret har bedt Lillestrøm kommune forhandle om en leieavtale som omfatter kun idrettens behov. I anlegget som Thon-gruppen har skissert, har de estimert et årlig driftsbudsjett på 60-70 millioner kroner, med behov for en forutsigbar leieavtale på ca. 14 millioner kroner.

Ut fra Thon-gruppens tilbud har Lillestrøm kommune estimert at idrettens behov utgjør rundt 50% eller 7 millioner kroner, mens resterende utgjør skole- og helsetjenester. Thon-gruppen har i møtene tydelig signalisert at det ikke er aktuelt å forhandle om kun deler av deres opprinnelige tilbud, som ble gitt til kommunen våren 2019.

Nedskalert badeanlegg?

Thon-gruppen har i følge saksfremlegget, informert om at de vil vurdere å bygge et nedskalert badeanlegg hvis det ikke inngås fast leieavtale med Lillestrøm kommune. I så fall er det ikke aktuelt å forhandle om fast leie av bassengtid til idretten, fordi et slikt anlegg ikke vil ha samme kapasitet og fleksibilitet.

Politisk behandling og alternativ innstilling

Kommunedirektørens vurderinger i saksfremlegget, er at badeanlegget kan dekke behov for svømmeidretten i Strømmen/Lillestrøm, at kommunen er positive til Thon-gruppens prosjekt, men at en leieavtale på 14 millioner kroner ikke kan anbefales, vurdert utifra kommunens økonomiske situasjon.

I saksfremlegget presenteres også en alternativ innstilling: «Lillestrøm kommune fortsetter forhandling med Thon-gruppen innenfor en ramme på 14 millioner kroner. Kommunedirektøren bes om å legge fram forslag til leieavtale, og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024. Endret bassengstruktur i kommunen kan vurderes inn i finansieringen som egen politisk sak hvor også konsekvensene for brukerne synliggjøres.»

Saken behandles i Lillestrøm kommune i februar og mars:

  • Ungdomsrådet 11. februar
  • Hovedutvalget for kultur 18. februar
  • Formannskapet 3. mars
  • Kommunestyret 10. mars

Les mer om badeland-saken her:

Lillestrøm kommune om badeland-prosessen og politisk behandling (link til artikkel, oktober 2020)