You are currently viewing Badeland på Strømmen – på sakslista i Lillestrøm kommune
Strømmen badeland (Olav Thon Gruppen). Illustrasjon hentet fra vedlegg til saksfremlegg i Lillestrøm kommune.

Badeland på Strømmen – på sakslista i Lillestrøm kommune

Allerede i 2014 ble Olav Thon Gruppens planer om badeland på Strømmen Verksted-tomta kjent, og de hadde håpet på et samarbeid med Skedsmo kommune om fast leie for å del-finansiere badelandet. Lillestrøm kommune har realisering av Thon-gruppen sitt badeland på Strømmen på sakslista i august og september.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm ser mange positive sider med et badeland på Strømmen, i følge oppsummeringen i saksfremlegget. Det vil kunne gi bedre tilgang på basseng til den organiserte svømmeidretten, bidra til bedre svømmeferdigheter og folkehelse for innbyggerne, og også kunne gi flere arbeidsplasser. Behovene for skoleundervisning, terapibasseng, organisert idrett og folkebad, er tatt med i kommunedirektørens vurdering av avtale om leie til kommunale formål.

Kommunens lovpålagte primæroppgaver vil i liten grad dra nytte av badelandet, utifra kommunedirektørens vurderinger.

Positiv, men kan ikke anbefale fast leie

Selv om kommunedirektøren er positiv til å fortsette en prosess sammen med idretten og Thon-gruppen, kan ikke kommunedirektøren se at kommunen har reelle økonomiske midler til forhandlinger, uten at det vil gå på bekostning av andre kommunale oppgaver. Kommunestyret kan likevel vedta at det brukes eiendomsskattemidler.

Konklusjon i saksfremlegget: «Kommunedirektøren ser mange positive sider ved å etablere badeland på Strømmen. Kommunens lovpålagte primæroppgaver har i liten grad nytte av dette, men idretten har behov for mer bassengtid. Selv om kommunedirektøren er positiv til å gå i videre dialog med idretten og Thon-gruppen kan likevel ikke kommunedirektøren anbefale at kommunen i dagens økonomiske situasjon binder seg til fast leie av badeland.»

Politisk behandling i Lillestrøm kommune

Realisering av badeland behandles i Lillestrøm kommune utover august og september:
  • Ungdomsrådet, 13. august
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse, 13. august
  • Eldrerådet, 14. august
  • Hovedutvalg for helse og mestring, 18. august
  • Hovedutvalg for kultur, 18. august
  • Hovedutvalg for oppvekst, 19. august
  • Formannskapet, 26. august
  • Kommunestyret, 9. september