You are currently viewing Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune ønsker badeland på Strømmen
Ungdomsrådet hadde badeland på sakslista 11. februar. Innfelt: Nestleder Tobias Aleksander Sveum Isaksen. Foto: Vårt Strømmen.

Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune ønsker badeland på Strømmen

Forhandling med Thon-gruppen om bruk av bade- og svømmeanlegg på Strømmen, er i vinter på sakslista i Lillestrøm kommune, og torsdag 11. februar var ungdomsrådet første instans til å behandle saken.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Les også denne artikkelen om badeland-saken her: Kommunedirektøren anbefaler ikke fast leieavtale – badeland på Strømmen (Vårt Strømmen-artikkel, 7. februar 2021)

Kommunens ungdomspolitikere ønsker derimot badeland på Strømmen, og går enstemmig i mot kommunedirektørens forslag til vedtak.

Befolkningsvekt i området vil gi større behov for svømme- og badeanlegg

Ungdomsrådets nestleder, Tobias Aleksander Sveum Isaksen, foreslo i torsdagens møte å gå for kommunedirektørens alternative innstilling: «Lillestrøm kommune fortsetter forhandling med Thon-gruppen innenfor en ramme på 14 millioner kroner. Kommunedirektøren bes om å legge fram forslag til leieavtale, og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024. Endret bassengstruktur i kommunen kan vurderes inn i finansieringen som egen politisk sak hvor også konsekvensene for brukerne synliggjøres.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt i ungdomsrådet. I de unge politikernes begrunnelse trekkes det inn at det er dokumentert at idretten i Lillestrøm kommune har kapasitetsutfordringer, og at Thon-gruppens badeland kan dekke behovet. Samtidig er det forventet stor befolkningsvekst i Strømmen-, Skjetten- og Lillestrøm-området de neste 10 årene, med mange pågående og fremtidige utbyggingsprosjekter. Dette vil gi større behov for et badeanlegg som Thon-gruppen har skissert, også når det gjelder barnehage- og skolesvømming, samt rehabilitering og forebyggende tiltak, mener Ungdomsrådet.

Utover dette, trekker ungdomsrådet inn at oppussing av gamle svømmeanlegg og/eller fremtidig bygging av et kommunalt anlegg kan gi kommunen høyere fremtidige utgifter enn en leieavtale med Thon-gruppen.

Tror du fordelene med en fast leieavtale med Thon-gruppen er større enn ulempene med ikke å inngå en avtale?

– Ja, fordi det er en mulighet for at de fremtidige utgiftene hvis man ikke inngår en leieavtale, kan bli større, sier Sveum Isaksen.

Da ungdomsrådet hadde saken oppe til behandling, ble det også trukket frem at konserndirektøren i Olav Thon Gruppen har antydet at det er mer sannsynlig at det ikke blir badeanlegg i det hele tatt enn et nedskalert anlegg, hvis ikke kommunen inngår fast leieavtale.

Har du inntrykk av at folk på Strømmen ønsker badeland?

– Ja, svarer ungdomspolitikeren.

Saken behandles videre i hovedutvalget for kultur 18. februar, formannskapet 3. mars og til slutt i kommunestyret 10. mars.

(For ordens skyld. Ungdomspolitikeren som uttaler seg i saken, har en familiær relasjon til redaktøren av Vårt Strømmen.)