You are currently viewing Behandlet av kommunestyret – et svømmetak fremover for badeland
Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette prosessen. Illustrasjonsbilde.

Behandlet av kommunestyret – et svømmetak fremover for badeland

I onsdagens kommunestyremøte ble realisering av Thon-gruppen sitt badeland behandlet av kommunestyret i Lillestrøm kommune. Allerede i 2014 ble Olav Thon Gruppens badeland-planer kjent, og de har i flere år håpet på å inngå et samarbeid med kommunen om fast leie for å del-finansiere badelandet.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Mange har oppfattet dette som en langsom, kommunal prosess, men endelig har kommunestyret fattet et vedtak. Kommunedirektøren bes fortsette en prosess med idretten og Thon-gruppen, og kostnaden kan vurderes dekket fra eiendomsskattemidlene.

Kommunestyrets vedtak, fra saksprotokoll kommunestyremøte 7. oktober

Kommunedirektøren bes fortsette en prosess med idretten og Thon-gruppen for å imøtekomme både idrettens behov for mer bassengtid og Thon-gruppen sitt ønske om fast leieavtale. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak med ulike alternativer for omfang av leie og kostnader for disse alternativene. Kommunedirektøren bes også belyse hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha å utvide gratisprinsippet i idretten til også å gjelde leie hos private/kommersielle aktører. Dersom det inngås avtale med Thon-gruppen, kan kostnaden vurderes dekket fra eiendomsskattemidlene.