You are currently viewing Badeland på Strømmen: Ber kommunen fortsette forhandling med Thon-gruppen
Hovedutvalget for kultur er positive til leieavtale med Olav Thon Gruppen. Illustrasjonsfoto.

Badeland på Strømmen: Ber kommunen fortsette forhandling med Thon-gruppen

Forhandling med Thon-gruppen om bruk av bade- og svømmeanlegg på Strømmen, står på sakslista i Lillestrøm kommune i vinter. Hovedutvalget for kultur stemte ned kommunedirektørens anbefalning om ikke å inngå fast leieavtale med Thon-gruppen, da de hadde møte torsdag 18. februar. Kun to av 11 stemmeberettigede i utvalget støttet kommunedirektørens anbefalning.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Hovedutvalget for kultur ber Lillestrøm kommune fortsette forhandling med Olav Thon Gruppen. 14 millioner kroner i fast årlig leie er satt som ramme for forhandlingene. Utvalget ber kommunedirektøren om å legge frem forslag til leieavtale og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024.

Hovedutvalg for kulturs vedtak/innstilling, fra møteprotokoll

«Lillestrøm kommune fortsetter forhandling med Thon-gruppen innenfor en ramme på 14 millioner kroner. Kommunedirektøren bes om å legge fram forslag til leieavtale, og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024. Endret bassengstruktur i kommunen kan vurderes inn i finansieringen, men prioriteringsrekkefølge for etablering av svømmebasseng gjort i Sluttbehandling av Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal ikke endres. Det fremmes en egen sak til politisk behandling hvor finansiering og konsekvenser for brukerne synliggjøres.»

Mer om badeland-saken

Les artikkel: Kommunedirektøren anbefaler ikke fast leieavtale – badeland på Strømmen (link til artikkel, 7. februar 2021)

Les artikkel: Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune ønsker badeland på Strømmen (link til artikkel, 16. februar 2021)

Saken behandles videre i formannskapet 3. mars og kommunestyret 10. mars.