You are currently viewing Badeland på Strømmen: Et skritt på veien mot samarbeid
Positive: Formannsskapet ber kommunedirektøren fortsette prosessen. Illustrasjonsbilde.

Badeland på Strømmen: Et skritt på veien mot samarbeid

Realisering av badeland på Strømmen har stått på sakslista i Lillestrøm kommune i august. Formannsskapet hadde møte onsdag og ber kommunedirektøren fortsette en prosess med idretten og Olav Thon Gruppen. Kostnaden ved fast leie kan vurderes dekket fra eiendomsskatt.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Det var allerede i 2014 at planene for badeland på Strømmen ble kjent. Olav Thon Gruppen ønsker kommunen som fast leietaker, for å kunne realisere planene.

Vårt Strømmen har tidligere skrevet om saken: Badeland på Strømmen – på sakslista i Lillestrøm kommune (link til artikkel).

Formannskapets innstilling, fra møteprotokollen: «Kommunedirektøren bes fortsette en prosess med idretten og Thon-gruppen for å imøtekomme både idrettens behov for mer bassengtid og Thon-gruppen sitt ønske om fast leieavtale. Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak med ulike alternativer for omfang av leie og kostnader for disse alternativene. Kommunedirektøren bes også belyse hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha å utvide gratisprinsippet i idretten til også å gjelde leie hos private/kommersielle aktører. Dersom det inngås avtale med Thon-gruppen, kan kostnaden vurderes dekket fra eiendomsskattemidlene.»

Kommunestyret har badeland på sakslista i kommunestyremøtet 9. september.