You are currently viewing Langt fra enige – Lillestrøm kommune går videre med Strandveien-planene
Forslag om ca. 1.600 boliger med bebyggelse fra 3 til 15 etasjer. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

Langt fra enige – Lillestrøm kommune går videre med Strandveien-planene

Politikerne kunne ikke vært mer uenige i kommunestyremøtet onsdag 16. desember. Med 28 stemmer for, og 27 stemmer mot, går Lillestrøm kommune videre med utbyggingsplanene for Strandveien som ligger på Strømmen-siden av Nitelva. Planene innebærer utfylling i elva og legger opp til 1.600 boliger, de høyeste med 15 etasjer.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Kommunedirektørens forslag vedtak, som ble vedtatt av kommunestyret med minste mulige margin:

«1.Detaljreguleringsplan for Strandveien forberedes til andregangsbehandling.

2.Etter andregangsbehandling og eventuelt vedtak i kommunestyret oversendes saken via Fylkesmannen i Oslo og Viken til Kommunal-og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.»

Strandveien, Strømmen. Elvepromenaden. Illustrasjon: Lillestrøm kommune.
Illustrasjon: Lillestrøm kommune.

Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre er i mot utbygging i Nitelva, og ønsker å ta hensyn til miljøet og naturen. Motforslaget om å utrede «null-pluss»-alternativet om utbygging i området uten utfylling i Nitelva, fikk 27 stemmer.

Strandveien-planene

Les mer om Strandveien-planene:

Inntil 15 etasjer og 4.000 innbyggere – behandles av Lillestrøm kommune (artikkel om saken, 26. november 2020)