You are currently viewing Brua skal bli et viktig bindeledd i Strømmen og Lillestrøm – vinnerdesignet kåret
Lyssettingen får frem konstruksjonen og bruas form, samtidig som lysforurensning minimeres. Illustrasjon: Link Arkitektur.

Brua skal bli et viktig bindeledd i Strømmen og Lillestrøm – vinnerdesignet kåret

Tidligere i år utlyste Lillestrøm en åpen plan- og designkonkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet. I starten av oktober ble vinneren av konkurransen kåret og annonsert på Lillestrøm kommunes nettside.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Vårt Strømmen - nettmagasinet med 100% fokus på STRØMMEN - www.vårtstrømmen.no / www.vartstrommen.no.

Brua over Skjærvagapet kommer til å bli et viktig bindeledd mellom dagens og fremtidige funksjoner, som Skjærva skole, og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. I tillegg blir brua en del av turveien i området ved flomvollen langs Nitelva. Norske arkitekters landsforbund (NAL) har bistått Lillestrøm kommune i gjennomføringen av konkurransen.

Skjærvagapet: Området der gang- og sykkelveien skal bygges. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Skjærvagapet: Området der gang- og sykkelveien skal bygges. Foto: Vårt Strømmen.

“Skjærvabuen” kåret til vinnerdesign

Link Arkitektur ble utnevnet til vinner av plan- og designkonkurransen for gang- og sykkelbrua med løsningsforslaget “Skjærvabuen”. Forslaget skal være et utgangspunkt for videre arbeid.

Juryen som har vurdert 20 utkast, har hatt fokus på å finne forslaget som totalt sett har ivaretatt konkurransens intensjoner og krav på en best mulig måte, og med hensyn til videre bearbeiding og prosjektutvikling.

Skjærvabuen broover Skjærvagapet. Nitelva, Strømmen og Lillestrøm. Illustrasjon: Link Arkitektur.
Gang- og sykkelstien skal bli en naturlig snarvei over Skjærvagapet. Illustrasjon: Link Arkitektur.

Forfatterne har evnet å skape et helhetlig grep for området med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet. Den nye gang- og sykkelbrua er vist som et attraktivt og synlig arkitektonisk element i Lillestrøm, med karakter av et stedstilpasset landemerke. Skjærvabuen er det eneste utkastet som viser en overbevisende helhet for landskapstilpasning, veiføring med påkobling til eksisterende infrastruktur og samtidig et vakkert brukonsept. Utkastet er dermed rangert som klart beste“, oppsummerer juryen i en kommentar.

Område i utvikling

Skjærvaveien står overfor en massiv fornyelse fra industri- og lagerbygg til et nytt boligområde langs Nitelva, i tillegg til planen for Skjærva skole. På andre siden av Strømsveien ligger området for Strandveien-planene.

Les oppsummering av disse planene i denne artikkelen:
Strømmen i forandring – byggearbeid og planer for utbygging på Strømmen (link til artikkel, april 2021)