You are currently viewing Ny bru over Sagelva – «Sidesporet» (bildereportasje)
Den nye brua over Sagelva med ny bebyggelse bakenfor. Foto: Steinar Bunæs.

Ny bru over Sagelva – «Sidesporet» (bildereportasje)

Tekst og foto: Steinar Bunæs |

I disse dager arbeides det intenst med å klargjøre adkomsten fra Sagelvas østside inn til den nye bebyggelsen på det gamle verkstedsområdet.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen-kalender: Det skjer på Strømmen - hva skjer av arrangementer, kultur, konsert, teater, scene, idrett, konferanse. Montasje: Vårt Strømmen, vårtstrømmen.no.

Kartutsnittet viser veiforbindelsen fra Støperiveien via Verkstedveien og den nye brua over Sagelva. Veien som her kalles V5 er allerede døpt «Sidesporet», men navnet er ikke lagt inn på kartet ennå.

Strømmen - Sidesporet. Illustrasjon / Kartutsnitt: Lillestrøm kommune, kartportal.
Illustrasjon: Kartutsnitt hentet fra Lillestrøm kommune sin kartportal.

Bildene viser at det nå legges fjernvarmerør fra hovedrørene i Verkstedveien via brua og videre til bebyggelsen.

Sidesporet: Strømmen Verksted-tomta, Sagelva, Verkstedveien. Foto: Steinar Bunæs.
Grenrør for fjernvarmen heises på plass. Foto: Steinar Bunæs.
Sidesporet: Strømmen Verksted-tomta, Sagelva, Verkstedveien. Foto: Steinar Bunæs.
Hovedrør for fjernvarme. Foto: Steinar Bunæs.
Sidesporet: Strømmen Verksted-tomta, Sagelva, Verkstedveien. Foto: Steinar Bunæs.
Støpegrismonumentet er midlertidig fjernet, men skal tilbake på samme sted som før. Foto: Steinar Bunæs.
Sidesporet: Strømmen Verksted-tomta, Sagelva, Verkstedveien. Foto: Steinar Bunæs.
Brua er nå ferdigstøpt og kan åpnes snart. Foto: Steinar Bunæs.