You are currently viewing Sagelva – en uoppdaget badeperle? – Jeg kommer til å bade i elva!
Illustrasjonsbilde av Sagelva. Foto: Vårt Strømmen. Innfelt: Ordfører Jørgen Vik. Foto: Lillestrøm kommune.

Sagelva – en uoppdaget badeperle? – Jeg kommer til å bade i elva!

At Sagstien og Sagelva blir beskrevet som en naturperle er ikke ukjent, men hva med en badeplass i Sagelva? Ordføreren i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, er ikke fremmed for tanken.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.

Under lanseringen av historieboka «Sagelva 1520/2020» i slutten av august, var ordføren til stede og fortalte at håper Sagelva får badekvalitet i fremtiden. Han trakk en parallell til Frysja i Oslo. Badeplassen Brekkedammen ved Frysja ligger ved øvre del av Akerselva, og dammen har Oslos reneste badevann, i følge Oslo kommunes egen nettside.

Strømmen. Sagelva. Frodig. Foto. Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Flott natur, men i dag er det ikke badevannskvalitet i Sagelva. Foto: Vårt Strømmen.

En ønsketenkning eller et realistisk mål?

På spørsmål om bading i Sagelva er en ønsketenkning eller et realistisk mål, er ordføreren tydelig på det siste.

– Ja, jeg mener det. Vi er forpliktet til å sørge for at vassdragene våre er rene. Det er E. coli som er problemet pr i dag, svarer han.

Fjellhamarelva går over i Sagelva på kommunegrensen mellom Lørenskog og Lillestrøm kommune. Undersøkelser utført av både Lørenskog kommune og tidligere Skedsmo kommune, i tillegg til en rapport fra Norconsult, har påvist for høye E. Coli-forekomster til at elva holder badevannskvalitet. Forekomst av E. coli-bakterier er en indikator på kloakkforurensning av vann.

Vik trekker frem to hovedgrunner til at det finnes forekomster av E. Coli i elva, både gamle rørledninger i bakken som lekker ved mye regn, og dyrene som lever og gjør fra seg lenger opp langs vassdraget.

De gamle rørledningene håper jeg vi får kontroll over når vi blant annet får utbyggingen av Bombardier-tomta ved Strømmen Storsenter, forteller ordføreren og trekker frem at også Lørenskog har utbyggingsplaner langs elva som kan hjelpe til med å få kontroll på gamle rør.

En uoppdaget badeperle

Allerede før kommunevalget i 2019 uttalte Jørgen Vik at det skal renses opp så mye at det skal gå an å bade i Sagelva allerede i 2023, innen utgangen av valgperioden.

Sagelva. Sagdalen. Strømmen. Ender bader. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
Går det som ordføreren ønsker, blir det også mennesker som bader i Sagelva i fremtiden. Foto: Vårt Strømmen.

Hvilket tidsperspektiv snakker vi om, sett med 2020-øyne?

Jeg kommer til å bade i elva. Det har jeg lovet, svarer ordføreren og legger til at arbeidet krever godt samarbeid med Lørenskog kommune.

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Mye avhenger av fremdrift i utbyggingene, sier han.

Ting tar ofte lenger tid enn kommunen ønsker, og koronapandemien betyr mye for økonomien som kommunen har til rådighet. Vik kjenner ikke til om det er gjort nye målinger etter kommunesammenslåingen, men han vet at kravene til vannkvalitet har blitt tydeligere og strengere de siste årene.

Det er mange som er enig med meg i at noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at elv elvene våre er rene. Sagelva er en uoppdaget badeperle. Den må vi få i orden, fortsetter ordføren og avslutter med å fortelle at Lillestrøm kommune og Lørenskog kommune har et godt samarbeid:

Administrasjonene snakker sammen, og selv om elva heter noe annet i Lørenskog kommune, så er begge vi ordførerne enige om dette: Ja til bading i elva!