You are currently viewing Barnehage på Strømmen rives – ny skal stå klar i 2021

Barnehage på Strømmen rives – ny skal stå klar i 2021

Før sommeren vedtok kommunestyret i Lillestrøm kommune detaljregulering for Sagelva barnehage. Rivingen av de gamle barnehagelokalene har startet, og i følge barnehagebehovsplanen til Lillestrøm kommune, skal nye Sagelva barnehage stå ferdig sommeren / høsten 2021. I mellomtiden holder barnehagen til i midlertidige lokaler, bak tribunen på Strømmen stadion, som ble tatt i bruk i starten av august.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Lions Club Strømmen: Kjøp gjødsel, plantejord og dekkbark, med hjemlevering. Salgsinntektene går til Lions Club sitt arbeid for barn, ungdom og trengende på Strømmen og Skjetten.
Sagelva barnehage, Strømmen. Slora. Riving august 2020. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
August 2020: Rivingen av "gamle" Sagelva barnehage har startet. Foto: Vårt Strømmen.

«Nye» Sagelva barnehage skal ha plass til 183 barn og 48 ansatte fordelt på 12 avdelinger. I planen som er vedtatt av kommunestyret, legges det til rette for å bedre tilbudet for gående og syklende i området, samt å sikre opparbeidelse av eksisterende tursti og en tryggere trafikksituasjon. Sambruksparkering med Slora idrettspark videreføres.

Detaljregulering for Sagelva barnehage. Illustrasjon fra planforslag. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.
"Nye" Sagelva barnehage skal ferdigstilles i 2021. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.