You are currently viewing Barnehage på Strømmen rives – ny skal stå klar i 2021

Barnehage på Strømmen rives – ny skal stå klar i 2021

Før sommeren vedtok kommunestyret i Lillestrøm kommune detaljregulering for Sagelva barnehage. Rivingen av de gamle barnehagelokalene har startet, og i følge barnehagebehovsplanen til Lillestrøm kommune, skal nye Sagelva barnehage stå ferdig sommeren / høsten 2021. I mellomtiden holder barnehagen til i midlertidige lokaler, bak tribunen på Strømmen stadion, som ble tatt i bruk i starten av august.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!
Sagelva barnehage, Strømmen. Slora. Riving august 2020. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.
August 2020: Rivingen av "gamle" Sagelva barnehage har startet. Foto: Vårt Strømmen.

«Nye» Sagelva barnehage skal ha plass til 183 barn og 48 ansatte fordelt på 12 avdelinger. I planen som er vedtatt av kommunestyret, legges det til rette for å bedre tilbudet for gående og syklende i området, samt å sikre opparbeidelse av eksisterende tursti og en tryggere trafikksituasjon. Sambruksparkering med Slora idrettspark videreføres.

Detaljregulering for Sagelva barnehage. Illustrasjon fra planforslag. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.
"Nye" Sagelva barnehage skal ferdigstilles i 2021. Illustrasjon: A38 Arkitekter as.