You are currently viewing Ordføreren i Lillestrøm kommune: –  Sammen klarer vi å bryte smittekjedene
Smitteutbrudd på Sagdalen skole - 23 smittede. Innfelt: Ordfører Jørgen Vik (Foto: Lillestrøm kommune)

Ordføreren i Lillestrøm kommune: – Sammen klarer vi å bryte smittekjedene

Koronasmitten på Sagdalen skole ble kjent for kommuneoverlegene og smitteteamet den 23. juni. Da Lillestrøm kommune skrev om saken tre dager senere, var det sju bekreftede smittetilfeller. En uke senere var tallet mer enn triplet. Vårt Strømmen har vært i kontakt med ordfører Jørgen Vik om smitteutbruddet.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Da smitten ved barneskolen ble kjent, ble det besluttet å teste bredt. Fredag 3. juli var det 23 personer med tilknytning til barneskolen, som har testet positivt.

Vi har satt fire skoleklasser i karantene pluss de nærkontaktene til smittede som skal i karantene. Vi har isolert de positive smittetilfellene, forteller ordfører Jørgen Vik til Vårt Strømmen om situasjonen.

En nærkontakt er en person som har vært i nærheten av en smittet, nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter. Lillestrøm kommune har satt i verk en rekke tiltak etter at smitten på barneskolen ble avdekket.

Vi gjennomfører smitteoppsporing når vi får en positiv test. Vi har gjennomført bred testing av flere klasser med to dagers mellomrom. Vi har også testet ansatte. Vi etablerte en egen teststasjon på skoleområdet, svarer ordføreren på spørsmål om hvordan kommunen har jobbet med dette spesifikke smitteutbruddet.

Samtidig har vi sendt ut løpende informasjon til ulike grupper berørte og foresatte på skolen, fortsetter han.

I tillegg har kommunen sendt ut informasjon til helsestasjoner og barnehager i nærmiljøet, og også sendt ut informasjon til lag og foreninger i området.

Alle har snudd seg raskt og bidratt til at vi har fått god oversikt og mulighet for kontroll på utbruddet.

En påminnelse til alle om korona-pandemien

Etter Norge stengte ned i mars, har samfunnet nå i stor grad åpnet opp, og folk lever tettere på hverandre igjen.

Vi ønsker oss jo tilbake til nærhet det livet vi hadde før pandemien startet. Men husk at koronasmitten finnes fremdeles og den smitter like lett og er like farlig som i mars og april, forteller ordføreren og kommer med en klar oppfordring til innbyggerne på Strømmen og i resten av Lillestrøm kommune:

Hold minst en meter avstand, vask henda oftere enn du tror er nødvendig, og hold deg hjemme hvis du er syk. Og hvis du har symptomer som kan tyde på koronasmitte: Ring fastlegen eller koronatelefonen. Det kan hende du skal teste deg.

Alle har et ansvar for å bidra til å begrense smittespredning.

Sammen klarer vi å bryte smittekjedene, og sammen klarer vi å sørge for at vi får en frisk og fin sommer, alle sammen, avslutter Vik.