You are currently viewing Lillestrøm kommune: Strømmen-badeland behandlet av kommunestyret
Kommunestyret i Lillestrøm kommune: 48 av 55 stemmer for badeland-forhandlinger. Foto: Vårt Strømmen.

Lillestrøm kommune: Strømmen-badeland behandlet av kommunestyret

Forhandling med Thon-gruppen om bruk av bade- og svømmeanlegg på Strømmen, har vært på sakslista i Lillestrøm kommune i vinter. 10. mars var saken endelig oppe i kommunestyret. Miljøpartiet De Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt ønsket å følge kommunedirektørens anbefalning, som hadde betydd full stopp for badeland-samarbeid mellom Thon-Gruppen og Lillestrøm kommune, men de hadde ikke flertallet med seg.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Det skjer på Strømmen: Kultur, underholdning, arrangementer, guide. Foto: Vårt Strømmen, vartstrommen.no.

48 av 55 kommunstyrerepresentanter støttet formannskapets innstilling. Innstillingen innebærer at kommunedirektøren bes fortsette forhandling med Olav Thon Gruppen innenfor en kostnadsramme på 14 millioner kroner i fast årlig leie, med tanke på kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024.

Lillestrøm kommune. Formannskapet. Olav Thon Gruppen, badeland på Strømmen. Illustrasjonsfoto.
Et stort politisk svømmetak fremover for badeland på Strømmen. Illustrasjonsfoto.

For å kunne bygge badeland på Strømmen Verksted-tomta, er det nødvendig for Olav Thon Gruppen å ha med Lillestrøm kommune som fast leietaker. Planene om badeland på Strømmen ble kjent allerede i 2014, og det har vært en langvarig prosess for å få på plass dagens vedtak.

Kommunestyrets vedtak:

«Lillestrøm kommune fortsetter forhandling med Thon-gruppen innenfor en ramme på 14 millioner kroner. Kommunedirektøren bes legge fram forslag til leieavtale, og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade-og svømmeanlegg på Strømmen fra 2024. Endret bassengstruktur i kommunen kan vurderes inn i finansieringen, men prioriteringsrekkefølge for etablering av svømmebasseng gjort i Sluttbehandling av Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal ikke endres. Det fremmes en egen sak til politisk behandling hvor finansiering og konsekvenser for brukerne synliggjøres.»

Mer om badeland-saken

Les artikkel: Kommunedirektøren anbefaler ikke fast leieavtale – badeland på Strømmen (link til artikkel, 7. februar 2021)

Les artikkel: Ungdomsrådet i Lillestrøm kommune ønsker badeland på Strømmen (link til artikkel, 16. februar 2021)

Les artikkel: Hovedutvalget for kultur ber kommunen fortsette forhandling med Olav Thon Gruppen (link til artikkel, 21. februar 2021)

Les artikkel: Formannskapet i Lillestrøm kommune positive til badeland på Strømmen (link til artikkel, 3. mars 2021)