You are currently viewing Skolebehovsplan ute til høring – nye skolekretser foreslås for Strømmen
Forslag til nye skolekretser på Strømmen og Skjetten. Sagdalen skole avbildet. Foto: Vårt Strømmen.

Skolebehovsplan ute til høring – nye skolekretser foreslås for Strømmen

Den reviderte skolebehovsplanen for Lillestrøm kommune 2022-2031 ligger nå ute til høring, og fristen for å komme med merknader og innspill er 24. juni.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen)

  • Strømmen Sparebank, www.strommensparebank.no. For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden!

Kommunestyret vedtok 15. desember 2021 at det ikke skal bygges ny skole på Skjærva, og det foreslås derfor endringer i skolekretsene rundt Strømmen, Skjetten og Lillestrøm for å håndtere veksten i området.

Anbefalte forslag til nye skolekretser og tiltak

For Strømmen og Skjetten er det flere anbefalte forslag til nye skolekretser og tiltak innenfor skoleområdene, som beskrives i de følgende utdragene fra kapittel 9 i den reviderte skolebehovsplanen:

«I henhold til kommunestyrets vedtak 15.12.2021 i sak 21/193 skal ikke Skjærva skole realiseres. For å avbøte veksten i skoleområdet forslås det en kretserevisjon. Dette innebærer at man flytter grunnkretser fra Skjetten skole til Gjellerås skole, samtidig som man flytter noen av Skjærva-kretsene fra Skjetten og Sagdalen skole til Volla skole.»

For Volla skole foreslås utvidelse til 3-parallell skole, som vil øke skolens kapasitet til å motta kretsene fra Sagdalen på middels og lang sikt.

Videre i kapittel 9 i den reviderte skolebehovsplanen foreslås følgende kretsendring:

«Man foretar en moderat kretsendring mellom Sagdalen og Skjetten for å sikre at Sagdalen får alle sine elever over til Bråtejordet ungdomsskole. Hensikten med disse endringene er å redusere presset på Skjetten, Sagdalen og Stav og få stabile langsiktige elevtall for hele skoleområdet Strømmen og Skjetten.»

En permanent utvidelse av Skjetten med en klasserekke til 4-parallell barneskole, ferdig til skoleåret 2026/2027, vil i følge skolebehovsplanen kunne gi en langsiktig løsning for området.

Hele skolebehovsplanen kan leses her:

Revidert skolebehovsplan for Lillestrøm kommune 2022-2031 (ekstern link, lillestrom.kommune.no).